Wil jij bevrijd worden uit je gouden kooi?

Ruim 1 op de 3 werknemers zegt in zijn bedrijf of organisatie in een gouden kooi te zitten. Het ontbreekt hen aan motivatie, engagement en betrokkenheid voor de job. Angst voor verandering laat hen blijven bij hun werkgever. Inzetten op het versterken van de affectieve betrokkenheid van werknemers zou de oplossing zijn. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van hr-dienstverlener Tempo-Team.

Gebrek aan jobmobiliteit

Het gebrek aan interne of externe jobmobiliteit heeft een negatieve impact op het optimaal functioneren van werknemers. Bijna de helft van de werknemers geeft aan dat ze vastgeroest zijn aan hun huidige job omdat ze weinig andere opties zien of vrezen problemen te krijgen als ze hun huidige organisatie zouden verlaten. 64% geeft toe dat veranderen van job te veel onzekerheid met zich meebrengt en voor 43% heeft trouw aan de werkgever een belangrijke invloed op hun immobiliteit.

Dubbele dimensie

Volgens Wim Van der Linden, woordvoerder bij Tempo-Team, kent het probleem van de gouden kooi een dubbele dimensie. “Enerzijds is er een enorm verlies aan mobiliteit op de arbeidsmarkt, wat het invullen van openstaande vacatures nog meer bemoeilijkt. Anderzijds verliezen bedrijven ook intern potentieel omdat er een tekort is aan motivatie bij hun werknemers. Het gebrek aan motivatie zorgt voor een daling in productiviteit, belet de optimale werking van werknemers en verhindert een succesvolle samenwerking met collega’s”, zo verklaart hij.

Affectieve betrokkenheid

Volgens het onderzoek zit de oplossing hem in het versterken van de affectieve betrokkenheid van werknemers. Op die manier zou hun langdurig engagement verzekerd worden. Werknemers moeten zich door hun organisatie gesteund voelen of althans die perceptie hebben. Daarnaast is het ook van belang dat de waarden van de werknemers in lijn liggen met die van de werkgever en dat deze altijd zijn beloftes nakomt. Ten slotte spelen ook de intrinsieke waarden, zoals het creëren van goede relaties, en de reputatie van het bedrijf een belangrijke rol om werknemers affectief te betrekken bij het bedrijf.

Mieke Vercruijsse