Werknemers onder 25 jaar vertrekken massaal bij werkgever

Meer dan dubbel zoveel werknemers onder 25 jaar vertrokken in 2022 al bij werkgever in vergelijking met vorig jaar. Het gaat om 11% van alle arbeidscontracten van deze jongeren. De stopzetting gebeurt vooral op initiatief van de werknemer. Dat blijkt uit een analyse van hr-dienstenbedrijf Acerta.

De arbeidsmarkt is krap, dus smeken bedrijven om personeel. Steeds meer jongeren onder de 25 maken gebruik van deze unieke situatie op de arbeidsmarkt en ruilen hun huidige werkgever in voor een nieuwe. De cijfers van Acerta tonen een opmerkelijke tendens: in 2022 vertrok meer dan 1 op de 10 jongeren (11%) al bij zijn werkgever. Dat zijn er meer dan dubbel zoveel in vergelijking met de voorbije jaren. Het gaat om een stijging met maar liefst 136% – maal 2,36 – in vergelijking met 2021 en zelfs +181% – maal 2,8 – in vergelijking met 2019, vóór corona.

Op eigen initiatief

Bijna de helft van de ontslagen (46%) komt er op initiatief van de werknemer zelf. Dat percentage was de laatste vier jaar nooit zo hoog. Nog eens 36% stopt de arbeidsovereenkomst in wederzijds overleg met de werkgever. Bij de overige 17% van de gevallen ging het om een gedwongen ontslag op initiatief van de werkgever.

Verwachte verschuiving

Kathelijne Verboomen, arbeidsmarktexperte van Acerta Consult: “In 2020 en 2021 hielden we ons hart een beetje vast voor wat er zou gebeuren op de arbeidsmarkt. Die heeft toen onverhoopt goed standgehouden, voor een groot deel dankzij het systeem van tijdelijke werkloosheid. Maar bij de jongere werknemers op de arbeidsmarkt zien we momenteel wel een – zij het nog steeds beperkte – ontslaggolf. Het is niet onlogisch dat medewerkers van bepaalde bedrijven en sectoren andere oorden hebben opgezocht toen de impact van de pandemie duidelijk werd. In onze jaarlijkse spiegelbevraging bij werknemers kwam al naar voren dat 33% van de werknemers een carrièreswitch overweegt. Zeker jonge mensen, die nog een hele loopbaan voor zich hebben, denken dubbel na over de job die ze nu doen. Vooral nu bedrijven in de krappe arbeidsmarkt smeken om personeel en jongeren dus snel elders aan de slag kunnen.”

Kritische generatie

De jongeren zijn bovendien een kritische nieuwe generatie die hun eigen loopbaan in handen durven te nemen. Veel jongeren maken daarom nu de switch van een job die praktische voordelen biedt op korte termijn naar een loopbaan die duurzaam is op de lange termijn, met meer carrièremogelijkheden en flexibiliteit. “Bedrijven die de war for talent willen winnen, weten dus waarop ze moeten inzetten: duurzame loopbanen met een langetermijnperspectief, opleidingen en doorgroeimogelijkheden, aandacht voor (mentaal) welzijn en een haalbare balans tussen werk en privé”, besluit ze.

Mieke Vercruijsse