Blijven bij je werkgever of ‘ander en beter’?

64 % van alle werkende Belgen is ervan overtuigd dat ze binnen de paar weken of maanden een gelijkaardige job bij een andere werkgever kunnen vinden als ze dat willen. Maar ondanks de war on talent, wil 1 op de 3 werknemers de rest van de loopbaan toch bij zijn huidige werkgever blijven.

Het vertrouwen om bij een andere werknemer snel een gelijkaardige job te vinden, is groot. Dat komt onder andere omdat bedrijven steeds verder gaan in het aantrekken van nieuw personeel. Vroeger moesten werknemers gaan solliciteren bij bedrijven, maar door de krapte op de arbeidsmarkt en de hevige strijd om personeel loopt het nu vaak andersom. Ondernemingen lokken sollicitanten zelfs met helikoptervluchten, reisjes of een bonus, nog voor ze aangenomen zijn. Dat bedrijven steeds verder gaan om nieuw personeel aan te werven, geeft de Belg een vertrouwensboost.

Vooral twintigers en zorgpersoneel

64 % van alle werkende Belgen is ervan overtuigd dat ze hier binnen de paar weken of maanden zouden in slagen. Vooral twintigers (80 %) en dertigers (75 %) geloven hier sterk in. De sector waar werknemers het meest vertrouwen hebben, is niet verrassend de gezondheidssector: 80 % van de zorgmedewerkers denkt binnen de paar maanden bij een andere werkgever aan de slag te kunnen in een gelijkaardige job. Nog in de top vijf: de transport/logistiek (72 %), de ICT (71 %), techniek, productie & bouw (70 %). Toch is niet iedereen van plan snel zijn job op te zeggen. Meer nog: liefst 36 % gaat zelfs uit van het idee dat ze de hele verdere loopbaan bij hun huidige werkgever zullen blijven. Bij twintigers ligt dat percentage wel een stuk lager (24 %) dan bij vijftigers (47 %).

Intern loopbaanbeleid

De huidige arbeidskrapte heeft dus een grote invloed op het vertrouwen van werknemers. “Dat daardoor veel werknemers (willen) vertrekken bij hun werkgever en elders aan de slag gaan – de zogenaamde jobmobiliteit – is een goeie zaak, want het illustreert dat de economie aantrekt. Werkgevers moeten zich niet alleen profileren als interessante werkgever, ze moeten ook werk maken van hun intern loopbaanbeleid. Want wellicht zijn er meer kansen voor medewerkers om nieuwe zaken op te nemen en te leren bij hun huidige werkgever”, vertelt Britt Winnepenninckx, experte talent bij Acerta Consult.

Woon-werkverkeer als belangrijkste factor

Waar kan een werkgever dan maar beter op letten om werknemers bij zich te houden en/of te krijgen? Gevraagd naar de factoren die voor werknemers doorslaggevend zouden zijn om van job/werkgever te veranderen, staat de woon-werkafstand op één, gevolgd door jobinhoud, werkzekerheid, de mogelijkheid tot thuiswerk en de verhouding tot de collega’s. “De belangrijkste “nieuwkomer” sinds corona is de factor tele- en thuiswerk. Die charmeert ondertussen 35 % van de werknemers, terwijl dat vóór corona maar door 18 % van de werknemers werd genoemd als doorslaggevende factor. Thuiswerk faciliteren kan voor werkgevers trouwens ook een manier zijn om te wegen op de meest doorslaggevende factor, met name de afstand tussen woonst en werk, want van thuis kunnen werken maakt dat de afstand ineens nul kilometer wordt”, aldus nog Britt Winnepenninckx.

Mieke Vercruijsse