Vooral arbeiders kiezen voor vierdagenweek

Uit analyse van hr-dienstenbedrijf Acerta blijkt dat 5 op de 1.000 (0,5%) werknemers volgens het regime van de vierdagenwerkweek werken. Dat is een kleine stijging ten opzichte van de jaren voordien (+ 0,09 procentpunt), toen het systeem al bestond in enkele sectoren.

Stijgende populariteit verwacht

Annelies Bries, juridisch experte bij Acerta Consult, duidt de cijfers: “De mogelijkheid om een volle werkweek in vier dagen te presteren bestond vóór de Arbeidsdeal bijvoorbeeld al in de bouwsector, waar soms vanwege verre verplaatsingen naar een werf het werk in vier dagen werd geconcentreerd. Sinds het systeem nu ook voor werknemers in alle sectoren mogelijk is, zien we een lichte stijging. Dat de vierdagenwerkweek (nog) maar beperkt populair is, is op dit moment niet onlogisch. Uit een recente bevraging die we hielden onder kmo’s bleek al dat slechts 8% van de bedrijven het systeem haalbaar achtte in hun organisatie en dat nog eens 10% het regime overwoog. En hoe dan ook moet de mogelijkheid van een vierdaagse werkweek in de onderneming eerst worden voorzien, hetzij via het arbeidsreglement, hetzij via een cao op ondernemings- of sectorniveau. Dat vergt administratie en wellicht wachten ondernemingen liever nog even af wat er voor hun sector wordt beslist. We verwachten wel dat het regime van de vierdagenwerkweek in 2023 nog aan populariteit zal winnen.”

Vooral arbeiders

Opvallend is dat vooral arbeiders op dit moment gewonnen lijken voor de vierdagenweek. 7 op de 1.000 arbeiders (0,7%) zitten momenteel in zo’n vierdagensysteem. Dat is een stijging van 0,13 procentpunt in vergelijking met vóór de invoering ervan. Bij bedienden ligt het percentage slechts op 0,4%, een toename met 0,07 procentpunt in vergelijking met 2021.

Geen verworven recht

Dankzij de Arbeidsdeal kan je als werknemer aan je werkgever laten weten dat je geïnteresseerd bent om een voltijdse werkweek in vier dagen te ballen. Enkel wie een voltijds contract heeft, kan de vraag stellen. “De werkgever kan aanvaarden of weigeren. In het eerste geval, moet er een schriftelijke overeenkomst gemaakt worden, waarin start- en einddatum, uurrooster, rusttijden en eventuele andere elementen opgenomen worden. De toezegging is dan geldig voor zes maanden en is na die periode eventueel te herhalen. Als een werkgever de vraag van een werknemer naar een vierdagenweek weigert, moet hij die beslissing en de redenen daarvoor binnen de maand duidelijk motiveren”, besluit Annelies Bries.

Mieke Vercruijsse