Te lang in dezelfde job: is dat wel goed voor jou (en jouw carrière)?

Je hebt al heel wat jaartjes op de teller in je job. Waarschijnlijk heb je het niet eens in de gaten. De kern van de zaak is echter wat lang in dezelfde job vertoeven eigenlijk met je carrière doet. Dat vraagt om tekst en uitleg.

Bij het meubilair

Wanneer je op je werkplek rondkijkt, zal je vast en zeker collega’s zien die er al een eeuwigheid lijken te vertoeven. Ze horen, om het even oneerbiedig te zeggen, bij het meubilair. Toch hoeft dat niet per se slecht te zijn. Je kan het ook anders bekijken en hen prijzen voor hun loyauteit, focus en inzet. Aan de andere kant denk je misschien dat ze eerder wat bestoft overkomen. Ook daar heb je voor een stukje gelijk. Het kan immers zijn dat die lange staat van dienst hun professionele groei belemmert en ze bovendien een gebrek aan motivatie en betrokkenheid etaleren.

Eendimensionaal

Hoe jij dat ziet, maakt niet gek veel uit. Hoe rekruteerders dat zien, is dan weer een andere zaak. De algemene teneur is dat wanneer je te lang in dezelfde job blijft hangen, dat voor rekruteerders als een rode vlag fungeert. Het kan je in de ogen van een toekomstige baas rigide en eendimensionaal laten overkomen. Om een maatstaf te hebben: 8 à 10 jaar in dezelfde job is aanvaardbaar. Langer maakt je anno 2022 stilaan tot het bedrijfsmeubilair. Op zoek naar een andere job zit je qua kansen op je optimaal punt tussen vijf à tien jaar. Daarna gaan je kansen om die nieuwe job in de wacht te slepen, stilaan slinken. Rekruteerders beginnen zich dan immers af te vragen hoe flexibel je dan wel (nog) bent.

Uitgekeken op de job

Recent onderzoek van hr-specialist Acerta toont inderdaad aan dat de mediaan voor het aantal jaren in dezelfde job op acht jaar ligt. Dat betekent dat er ook mensen zijn die minder lang in dezelfde job blijven, maar ook mensen die (soms veel) langer blijven. In de financiële sector (banken, verzekeringen) kan dat zelfs oplopen tot meer dan 20 jaar. Acerta wijst er alvast op dat medewerkers na gemiddeld vijf jaar in dezelfde baan stilaan uitgekeken kunnen raken op hun job. Gegeven dat de jobinhoud zelden of nooit verandert. Na die vijf jaar sluipt volgens Acerta immers een negatieve invloed op motivatie en productiviteit naar binnen. Tenzij je baas het fris en vernieuwend weet te houden. Hetgeen in de praktijk vaak niet het geval is.

Dialoog is cruciaal

In die context stelt Acerta dat regelmatige gesprekken met je baas (over jouw job) cruciaal zijn om op lange termijn gemotiveerd te blijven. Uit de Talent Pulse-bevraging die Acerta deed in samenwerking met jobsite Stepstone blijkt echter dat 75% van de bevraagde werknemers nog nooit dergelijk gesprek heeft gehad met zijn of haar baas. Bovendien heeft 61% van de ondervraagden geen zicht op toekomstige loopbaanmogelijkheden. Zorg er daarom voor dat je niet vastroest en regelmatig zelf je loopbaan onder de loep neemt. Zo voorkom je dat ook jij op een dag bij het bedrijfsmeubilair hoort.

Pascal Dewulf