Meer mensen met een beperking op de reguliere arbeidsmarkt

De laatste vijf jaar zijn er 10% meer mensen met een arbeidsbeperking, zoals een fysieke of mentale handicap, aan de slag op de reguliere arbeidsmarkt. De horeca noteert de grootste stijging in de voorbije vijf jaar. Een en ander blijkt uit een analyse van hr-dienstenbedrijf Acerta.

De voorbije vijf jaar zijn er bijna 10% meer mensen met een beperking aan het werk op de Belgische arbeidsmarkt, met uitzondering van de maatwerkbedrijven. Het gaat dan vooral om mensen met een fysieke of mentale beperking, die door hun handicap niet elke job kunnen uitvoeren. De dienstensector (0,27%), horeca (0,26%) en social profit (0,24%) spannen de kroon wat het tewerkstellen van mensen met een beperking betreft. De horeca noteert de grootste stijging in de voorbije vijf jaar (+33%), gevolgd door de logistiek- en transportsector (+21,3%) en de metaal- en maakindustrie (+20,9%). De sectoren interim en dienstencheques (0,05%) en chemie, farma en energie (0,06%) hinken achterop. Opvallend is ook dat vooral kleinere bedrijven mensen met een beperking tewerkstellen.

Troef in war for talent

Georgia Venetakis heeft een visuele beperking en begeleidt als hr-experte bij Acerta Consult bedrijven op het vlak van rekrutering: “Er heerst nog heel wat onwetendheid over het tewerkstellen van mensen met een beperking. Werknemers met een handicap kunnen nochtans in veel gevallen professioneel actief zijn zonder dat daar een grote investering voor nodig is van de werkgever. Er bestaan subsidies die bedrijven ondersteunen om het werk toegankelijk te maken voor hen. Bovendien schuilt er heel wat onontgonnen talent in deze groep. Bedrijven mogen deze mensen zeker niet over het hoofd zien. Integendeel: ze kunnen een troef zijn om de war for talent te winnen.”

Inclusieve arbeidsmarkt

Dat steeds meer mensen met een beperking de weg naar de reguliere arbeidsmarkt vinden, is volgens Acerta een goede zaak. “Een inclusieve maatschappij vraagt ook een inclusieve arbeidsmarkt”, zo luidt het bij het hr-dienstenbedrijf. Toch is het integreren van mensen met een beperking op de arbeidsmarkt nog vaak een taboe, zo vertelt Georgia Venetakis. “Er zou gerust meer openheid over mogen bestaan. De subsidies zijn een goed begin, maar het gaat eigenlijk over een mentaliteitswijziging. Bedrijven moeten open staan voor het tewerkstellen van verschillende medewerkers, en moeten ook bereid zijn om een manier te zoeken waarop die tewerkstelling optimaal kan verlopen. Wanneer bedrijven werknemers met een beperking in dienst nemen, moeten ze ook de nodige overgang voorzien om hen up-and-running te krijgen. Ook de collega’s moeten erbij betrokken worden. Iedereen moet aanvaard worden als deel van het team”, legt ze uit.

Mieke Vercruijsse