Gen Z kiest voor cultuur, flexibiliteit en welzijn

Van Gen Z (geboren tussen 1997 en 2012) zetten de prille twintigers vandaag hun eerste stappen op de arbeidsmarkt. Zij kijken echter heel anders naar werk en leven dan de generaties voor hen. Dit is waarom.

Bijna 9 op de 10 (87%) Gen Z’ers zijn bereid hun huidige baan op te zeggen om te werken bij een bedrijf dat beter aansluit bij hun waarden en levensstijl. Dat concludeert LinkedIn uit analyse van eigen data. Het platform ziet een groeiende generatie van professionals die geen compromissen willen sluiten over de waarden die voor hen belangrijk zijn bij bedrijven waar zij willen werken. Dat gegeven staat haaks op voorgaande generaties die vooral kozen voor werkzekerheid. Uit dezelfde analyse van LinkedIn blijkt echter ook dat, hoe kan het ook anders, ook voor Gen Z salaris toch nog de doorslaggevende factor blijft. Eerst het loonzakje zo goed als mogelijk vullen, dan pas de wereld verbeteren.

Ethische waarden op het voorplan

Toch hecht Gen Z echt wel veel belang aan het feit om te werken voor een bedrijf dat hun waarden deelt. Maar liefst 6 op 10 Gen Z’ers geven aan alleen te willen werken voor een bedrijf wanneer dat aansluit bij hun visie op de wereld en de overeenkomstige waarden. Gevolg daarvan is dat heel wat bedrijven willens nillens hun kernwaarden gaan bijstellen om de geschikte kandidaten aan te trekken. Het aantal vacatures voor starters waarin bedrijfscultuur en ethische waarden op het voorplan treden, is volgens LinkedIn de afgelopen twee jaar wereldwijd met 154% toegeno-men. Vacatures waarin waarden als cultuur, flexibiliteit en welzijn genoemd worden, worden tegen-woordig bijna drie keer zo vaak bekeken en er wordt twee keer zo vaak voor gesolliciteerd als twee jaar geleden.

Werk en leven in evenwicht

Ook de (goede) balans werk-privé wordt door steeds meer bedrijven als een troef uitgespeeld. Het aantal vacatures op LinkedIn waarin wordt verwezen naar het bewaken van een evenwichtige balans tussen werk en privéleven is gestegen met 65%. Ook andere waarden die vroeger minder belangrijk leken, komen meer en meer voor het voetlicht. Zo zouden jonge sollicitanten assertiever verschijnen op een sollicitatiegesprek met kritische vragen rond voor hen belangrijke thema’s als flexibiliteit omtrent werkuren (65%), zelfexpressie met inbegrip van kledingvoorschriften (58%) en levensbeschouwelijke zaken zoals het beleid rond religieuze feestdagen. (47%).

Zoekfilter op bedrijfswaarden

Om werkgevers in staat te stellen hun bedrijfswaarden beter uit te drukken, rolt LinkedIn daarom een nieuwe zoekfilter uit. Die stelt bedrijven in staat om hun bedrijfswaarden beter uit te lichten op hun LinkedIn-pagina’s. En werkzoekenden zo te voorzien van de mogelijkheid om te selecteren op basis van deze waarden. Dat kunnen slimme bazen dus voortaan als een troef uitspelen om zich te differentiëren van andere bedrijven.