5 supertips voor jouw carrière uit absolute bestseller coachingboeken

Op zoek naar supertips, rechtstreeks van bestseller businessgoeroes, om jouw carrière in een stroomversnelling te brengen? Hier heb je er meteen vijf om te onthouden.

Robert T. Kiyosaki

Deze man is vooral bekend van zijn boek Rich dad, poor dad, een internationale bestseller. Op sociale netwerken als TikTok is Kiyosaki bovendien erg populair. De man geeft er bijna dagelijks tips om succesvol te zijn in je werk en je leven. Deze tip willen we je zeker niet onthouden: zorg dat je altijd een back-upplan hebt wanneer je inkomensstroom plots blijkt op te drogen. Met andere woorden: wees voorbereid op het moment dat je baas je feestelijk bedankt. Dat impliceert ook dat je de planning van jouw carrière in eigen handen neemt.

David Allen

De auteur van Getting things done dringt erop aan om je geest altijd leeg en productief te houden. Zorg er met andere woorden voor dat je grijze massa niet in overload gaat. Dat doe je door nieuwsgierig te blijven, maar vooral door alles te noteren. Zo kan je later, wanneer je wat meer tijd hebt, die dingen weer oppikken en verder uitwerken.

Cal Newport

Deep Work is het boek waarmee Newport internationaal naam en faam maakte. Daarin stelt Newport om de aandacht voor oppervlakkige taken tot een absoluut minimum te beperken. Zo kan je je volle aandacht richten op dingen die echt belangrijk zijn. Daardoor ontwikkel je volgens Newport je denkkracht aan lichtsnelheid. Er bestaat immers zoiets als neuroplasticiteit. Dat is de ‘lenigheid’ van je hersenen om nieuwe dingen aan te leren. Hoe meer je je grijze massa op dat vlak traint, hoe beter dat loopt.

Rick Pastoor

Het boek dat Pastoor maakte heet GRIP. Het legt uit hoe je, jawel, grip op je werkweek kan krijgen. Dat kan door een goede indeling van je agenda. Noteer er alles in en maak taken die eraan verbonden zijn concreet en meetbaar. Met dat laatste willen we zeggen dat je exact weet wanneer een taak volledig klaar is en of ze is opgeleverd.

Daniel Kahneman

In Ons feilbare denken – thinking fast and slow breekt Kahneman een lans om in gelijke delen snel en traag te denken. Sommige dingen kunnen snel overdacht worden, andere vergen meer tijd. Moraal van het verhaal: je hoeft niet alles snel te overdenken opdat de productiviteit zou aanzwengelen. Je moet evenzeer tijd maken voor trage(re) denkprocessen. Zo kom je beter achter de denkfouten die jou kunnen verhinderen om goede keuzes te maken. Zo zou je volgens Kahneman een correct(er) oordeel vellen over een situatie.

Pascal Dewulf