Fnuiken stress en burn-out ons seksleven?

We leven in een maatschappij waar een jachtig leven de norm is. Burn-out is geen vreemd verschijnsel en stress lijkt een constante, thuis én op het werk. De Vrije Universiteit Brussel gaat na wat de invloed hiervan is op ons seksuele welzijn.

“De druk op het persoonlijk leven is tegenwoordig groot en dat heeft onvermijdelijk gevolgen voor ons seksuele welzijn. Uit recent onderzoek blijkt dat onze seksuele activiteit is teruggelopen naar 2 tot 3 keer per maand”, legt onderzoeker en seksuoloog Bert Van Puyenbroeck van de Vrije Universiteit Brussel uit. Maar welke factoren hebben invloed op deze terugloop? Stress en burn-out zouden wel eens de boosdoeners kunnen zijn…

De kip of het ei

Hoe zit het nu juist: heeft stress invloed op ons seksleven of is het net andersom? “We zien in de klinische praktijk een groeiende groep cliënten en hun partner met klachten van burn-out en depressie, wat ook hun seksuele relatie onder druk zet – en omgekeerd, ondermijnt een verroeste seksualiteit binnen een koppel ook ieders persoonlijk welbevinden. Bovendien weten we dat antidepressiva een ernstige libidokiller zijn. Toch weten we nog maar weinig over het samengaan van deze problemen en durven we het in de klinische praktijk bovendien ook niet altijd uitdrukkelijk bevragen. Alsof seks geen relevant thema zou zijn voor wie met burn-out of depressie te maken krijgt in zijn of haar relatie”, aldus dr. Bert Van Puyenbroeck.

De studie

De VUB lanceert een nieuwe studie die polst naar de invloed van stress en burn-out op de kwaliteit van relaties en seksualiteitsbeleving. “De survey moet ons leren welke aspecten van stress en burn-out van betekenis zijn op de kwaliteit van persoonlijke relaties, en welke aspecten hiervan mogelijks meer aandacht verdienen met oog op preventie dan wel behandeling binnen de geestelijke gezondheidszorg, seksuologie of artsenpraktijk.” Het onderzoek loopt drie maanden en in de tweede helft van 2018 worden de eerste resultaten verwacht.

Iedereen kan deelnemen op de online survey die loopt tot 31 maart 2018.

Mieke Vercruijsse