Werkende Vlaming had in 2022 netto beroepsinkomen van gemiddeld 2.550 euro per maand

In 2022 bedroeg het netto beroepsinkomen van de werkende bevolking van 20 tot 64 jaar in het Vlaams gewest gemiddeld 2.550 euro per maand. Tussen 2006 en 2022 steeg het netto beroepsinkomen met 11 procent, dat is gemiddeld 0,9 procent per jaar. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen.

Voor de duidelijkheid: omdat de cijfers berekend werden op basis van de EU-SILC-enquête hebben de cijfers van 2022 dus betrekking op de inkomens van 2021. Ruim 45 procent van de werkenden van 20 tot 64 jaar had in 2022 een beroepsinkomen van 2.000 tot 3.000 euro per maand, tegenover 38 procent in 2006. Bijna 26 procent van de werkenden van 20 tot 64 jaar had in 2022 een beroepsinkomen van meer dan 3.000 euro per maand, tegen iets meer dan 17 procent in 2006.

Sterkere toename voor vrouwen

Tussen 2020 en 2021 was er een lichte daling (-0.4%). Dat lijkt een gevolg van het gecombineerde effect van de economische impact van de covid-19-crisis en de tijdens de pandemie uitgewerkte steunmaatregelen. Tussen 2021 en 2022 steeg het beroepsinkomen weer vrij fors (+4%).

Het gemiddeld beroepsinkomen van werkende mannen bedroeg in 2022 2.760 euro, of ruim 5 procent hoger dan in 2006. Bij werkende vrouwen nam het beroepsinkomen veel sterker – met 25 procent – toe van gemiddeld 1.857 euro in 2006 tot 2.320 euro in 2022.

Belastingen

Het totaal netto persoonlijk inkomen van de bevolking ouder dan 18 jaar lag in 2022 in Vlaanderen op 2.079 euro per maand. Tussen 2021 en 2022 steeg het gemiddeld persoonlijk inkomen met bijna 4 procent.

Statistiek Vlaanderen definieert dit totaal netto persoonlijk inkomen als som van beroepsinkomen, pensioen, werkloosheidsuitkering en andere persoonlijk inkomens, waarbij de directe belastingen en sociale bijdragen in mindering werden gebracht.

Belga