Ga ook jij zowat 2 % meer verdienen vanaf Nieuwjaar?

Zowat 450.000 bedienden zouden in januari hun loon zien stijgen met 2.17 %. Geldt dat ook voor jou? Met welke spelregels moet je rekening houden bij de indexering van je loon?

Volgens recente persberichten zou het loon van zowat 1 op de 4 bedienden in januari 2019 verhogen met een dikke 2% als het indexcijfer van december even hoog is als dat van november. Hoe komt dat en mag jij je ook aan een hoger loon verwachten?

Indexering

Het leven wordt alsmaar duurder zodat je met hetzelfde loon steeds minder kan doen. Om daaraan tegemoet te komen worden de lonen van werknemers automatisch gekoppeld aan de schommelingen van de index. Meer bepaald wordt hierbij gekeken naar hoe de gezondheidsindex evolueert. Volgens prognoses zou de gezondheidsindex in de loop van dit jaar met iets meer dan twee procent stijgen.

Niet bij iedereen hetzelfde

De manier waarop je loon wordt gekoppeld aan de index is niet voor alle werknemers dezelfde. Het hangt af van sector tot sector. Zo kan er in bepaalde sectoren een maandelijkse aanpassing van de lonen zijn, terwijl dat voor andere sectoren dan weer op jaarlijkse basis gebeurt. Er kan ook rekening gehouden worden met drempels waarbij de lonen worden aangepast telkens de gezondheidsindex een bepaalde drempel overschrijdt. Het kan verder ook zijn dat de indexering enkel gebeurt op het baremaloon dat op jou van toepassing is en niet op je werkelijke loon (als dat hoger ligt).

Kijk in de CAO

Het is dus niet omdat het loon van heel wat bedienden in januari 2019 verhoogt dat dit ook voor jou het geval zal zijn. Alles hangt af van wat er in de CAO’s staat die in jouw sector van toepassing zijn. Om te weten onder welke paritair comité je valt kan je op je loonbrief kijken. Weet alvast dat de indexering die eraan staat te komen in januari bijvoorbeeld zal gelden voor bedienden die vallen onder paritair comité 200 en de werknemers uit de voedingsnijverheid.

Jan Roodhooft, advocaat