Factcheck: verdien je echt meer wanneer je tijdelijk werkloos bent door de coronacrisis?

Mogelijk ben je door de coronacrisis tijdelijk werkloos. De hamvraag: kan het dat je nu meer verdient dan wanneer je gewoon aan het werk bent? Tijd voor een factcheck.

Meer verdienen wanneer je door de coronacrisis tijdelijk werkloos thuis zit: feit of fabel? Om dat te weten, moeten we even een rekensommetje maken. Naast een aantal premies (verder in dit artikel daarover meer) hangt dat ook voor een stukje af van je baas. Is die van vrijgevige aard en past hij bovenop de uitkering en premie(s) die je van de overheid ontvangt nog een dagelijkse som (tot maximum 20 euro per dag) bij? Dan begint dat aan te tikken.

Rekenen maar

In concreto: nog tot 30 juni 2020 krijg je ingeval van tijdelijke werkloosheid door de coronacrisis 70% van je brutoloon uitbetaald, met een plafond van 2.754,76 euro bruto. Daarbovenop komt nog een premie van zowat 5,63 euro per dag of zowat 150 euro per maand (nog tot 30 juni 2020). Dat bedrag past de overheid bij om de koopkracht te bestendigen. Daarbovenop komt nog een eenmalige premie voor je water- en energiefactuur. Daarmee is meteen ook de vraag beantwoord of je recht hebt op die eenmalige premie voor je water- en energiefactuur bovenop je uitkering voor tijdelijke werkloosheid. Ja, dus.

Statuut COVID-19

Belangrijk om weten is wel dat om aanspraak te maken op die premie voor je water- en energiefactuur je moet gedomicilieerd zijn in het Vlaamse gewest en je moet verkeren in het statuut ’tijdelijk werkloos wegens COVID-19′. De tussenkomst is ook van toepassing op wie al vroeger tijdelijk werkloos werd en op of na 20 maart 2020 minstens één dag tijdelijk werkloos was wegens COVID-19. Wanneer je dus die 70% van je brutoloon samenvoegt met de compensatiepremie van de overheid, de eenmalige premie van je water- en energiefactuur en de mogelijk extra toelage van je baas, dan kan het dus wel degelijk dat je nu meer verdient. Factcheck: meer verdienen in tijdelijke werkloosheid door COVID-19? Jazeker, dat kan.

Pascal Dewulf