De 15 best betaalde beroepen in België

9,8% van de loontrekkende Belgen verdient meer dan 5.000 euro bruto. Met welk beroep heb je de grootste kans op zo’n hoog loon?

Uit de meest recente statistische gegevens die de FOD economie verzamelde, blijkt dat 10 procent van alle werknemers 2.009 euro bruto of minder verdient. Het mediaan loon zit ergens rond 2.831 euro bruto, dit wil zeggen: 50 procent van de Belgen verdient minder dan dit bedrag, de andere helft kan rekenen op een hoger loon. Een kleine 10 procent verdient minimum 4.969 euro bruto per maand. Vaak gaat het dan om bedrijfsleiders en managers (in ict, marketing, verkoop, administratie…). Het nationaal gemiddelde ligt op 3.258 euro bruto.

Bedrijfsleider krijgt meest

Beroep Gemiddeld brutoloon (2012)
1 Directeur grote onderneming 8.948 ?
2 ICT-manager 6.821 ?
3 Manager zakelijke dienstverlening en administratie 6.623 ?
4 Manager professionele diensten 6.079 ?
5 Verkoop-, marketing-, reclame-, pr- en R&D-manager 6.037 ?
6 Manager in industrie, delfstoffenwinning, bouwnijverheid en logistiek 5.898 ?
7 Wiskundigen, actuarissen en statistici 5.000 ?
8 Natuurkundige, scheikundige 4.763 ?
9 Manager detail- en groothandel 4.701 ?
10 Ingenieur elektrotechnologie 4.650 ?
11 Ingenieurs (behalve elektrotechnische ingenieurs) 4.631 ?
12 Account managers, boekhoudkundig kaderpersoneel, financieel analisten en beleggingsadviseurs 4.558 ?
13 Juristen 4.554 ?
14 Beleidsadviseurs en hr-specialisten 4.477 ?
15 Economen, sociologen, antropologen, historici en psychologen 4.388 ?

Bron: FOD Economie, cijfers 2012

Vind een job in de buurt van