Mag je werkgever je verbieden om in het weekend bij te klussen?

Als werknemer in de bouwsector denk je eraan om zelfstandige in bijberoep te worden en in het weekend een aantal kleinere werkjes aan te nemen. Is dat toegelaten of kan je werkgever zich daar tegen verzetten?

Concurrentie of niet

Je mag je werkgever geen concurrentie aandoen. Werk je bijvoorbeeld bij een vloerder, dan mag je in de weekends niet zomaar gaan vloeren bij klanten die ook een klant van je werkgever zouden kunnen zijn. Of dat het geval is, is een feitenkwestie. Als je werkgever bijvoorbeeld alleen grote projecten aanneemt en jij gaat enkele metertjes vloer leggen bij een particulier, dan is er allicht geen sprake van concurrentie.

Is de activiteit die je in bijberoep doet verschillend van wat je werkgever doet (bijvoorbeeld je werkgever doet enkel ruwbouw en jij plaatst in het weekend sanitair) dan is er geen sprake van concurrentie en mag je in principe perfect de nevenactiviteit uitvoeren. Zorg er dan wel voor dat je de activiteiten strikt gescheiden houdt en dat je door je bijactiviteit niet ’te moe’ bent om je gewone job nog te doen.

Je werkgever gaat akkoord

Je mag zelfs een concurrerende bijactiviteit starten op voorwaarde dat je werkgever het daarmee eens is. Mogelijk is je werkgever namelijk zo tevreden van jou dat hij er geen bezwaar tegen heeft dat je buiten de uren dezelfde activiteiten gaat doen voor je eigen klanten. Probeer er dan wel voor te zorgen dat je een schriftelijk spoor hebt van het akkoord van je werkgever. Ligt het moeilijk om dit akkoord op papier te laten zetten, dan kan je eventueel een vriendelijk mailtje sturen naar je werkgever waarin je hem bedankt voor zijn akkoord met het uitoefenen van het bijberoep.

Een verbod in je arbeidsovereenkomst?

In je arbeidsovereenkomst staat misschien wel een clausule dat het je verboden is om tijdens de tewerkstelling een andere (al dan niet winstgevende) beroepsactiviteit uit te oefenen. Heel wat rechters zijn daarbij van mening dat zo’n clausule niet geldig is en dat je die naast je kan neerleggen. Wat je werkgever volgens de meeste rechters wel kan doen is een clausule opnemen dat er een verbod is op nevenactiviteiten, maar dat er mits voorafgaand en schriftelijk akkoord vanwege je werkgever een uitzondering op dit verbod kan worden bekomen. Wil je dan een activiteit beginnen die niet concurrerend is aan die van je werkgever, dan zal hij dat niet zomaar kunnen weigeren.

Jan Roodhooft, advocaat