Hoe artificiële intelligentie de bouwsector de komende jaren zal transformeren

Artificiële intelligentie is overal, ook in de bouwsector. Daar zal het de komende jaren voor een verbazingwekkende transformatie zorgen.

Eerst en vooral: wat is artificiële intelligentie, kortweg AI? Dat is een overkoepelende term voor machines/systemen/software die menselijke cognitieve functies nabootsen, zoals probleemoplossing, maar ook de operationele functies die daarbij horen. Vooral de lerende functie van AI is daarbij primordiaal. Door gedrag te observeren wordt het systeem/software steeds beter. De slimme thermostaat is daarvan een eenvoudig voorbeeld. Het leert van de bewoners in een huis en gaat op basis daarvan zelf actie ondernemen om een optimaal binnenklimaat te garanderen.

Complexiteit handelingen

Artificiële intelligentie (AI) vindt vandaag ingang in alle geledingen van de maatschappij en ondernemerschap. Ook de bouwsector blijft niet onberoerd. De hamvraag: wat zal de impact van AI zijn op de bouwpraktijk van morgen? Een eerste vaststelling is dat sommige beroepen in de bouw vatbaarder zijn voor AI en de daaruit voortvloeiende automatisatie dan andere. Zo zullen metsers, dakdekkers, machine-operatoren, tegelzetters, plaatsers van betonwapeningen,… sneller de invloed voelen van AI dan pakweg architecten, stedenbouwkundigen of ook installateurs van klimaatregeling en -koeling. De complexiteit van de uit te voeren handelingen speelt daarbij een grote rol.

Actieve participatie

Voorbeelden die vandaag al actief gebruikt worden, zijn bijvoorbeeld drones met camera’s die (bouw)werven in kaart brengen of controleren. Ze laten toe om op basis van AI-gegevensverwerking werfverantwoordelijken vanop afstand te laten ingrijpen. Bouwexperts/-adviseurs zoals Skanska en Arup hanteren een managementplatform met een enorme(video)databank van op de werkplek gecreëerde beelden. Op basis van AI kunnen ze zo potentiële risico’s op werven in kaart brengen. De AI-software van die bedrijven gebruikt immers beeldherkenningsalgoritmen om specifieke zoekcriteria te identificeren zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van veiligheidshesjes, helmen, veiligheidsbrillen en dies meer. Zo filteren ze beelden van mensen op de werf die niet de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen dragen en dus mogelijk de veiligheidsregels overtreden. De zoekresultaten kunnen vervolgens in realtime worden doorgestuurd naar veiligheidscoördinatoren op die werven die dat dan kunnen bijsturen.

Stappenplan

Ook zal AI in de toekomst werkers op de werf assisteren op het moment zelf dat ze een job uitvoeren. Een AI-systeem zal letterlijk een stappenplan of best practice tonen aan de werker (via bijvoorbeeld een projectiebril) ter plaatse op de werf zodat die foutloos complexe taken tot een goed einde kan brengen. Een robot die op basis van AI een muurtje metselt? Ja hoor, die bestaat ook al. Kijk hier maar even naar SAM.Hij metselt muurtjes dat het een lieve lust is. Uiteraard is er ook 3D-printing die op basis van complexe (herkennings)patronen vandaag al met succes in de bouw wordt ingezet. Wordt vervolgd.

Pascal Dewulf