Dit zijn je rechten als het vriest op de werf

Voor werknemers die binnen werken gelden er allerlei regels over hoe warm het minstens moet zijn op de werkvloer. Maar wat als je buiten werkt op een werf? Met welke spelregels moet je dan rekening houden?

De wintermaanden zijn weer op komst. Het is dan klassiek dat er dan een aantal ‘ijsdagen’ zijn waarop de temperatuur niet boven het vriespunt komt. Maar ben je dan verplicht om te gaan werken? En heb je recht op een werkloosheidsuitkering als er wegens weerverlet niet kan worden gewerkt?

Geen minimumtemperatuur

Als je op een bouwwerf in openlucht werkt, zijn er geen minimumtemperaturen onder dewelke je niet meer mag werken. Dat betekent dus dat je werkgever kan vragen dat je aan de slag gaat zelfs als de temperatuur beneden de 0 graden ligt. Je zal maar ’thuis kunnen blijven’ als bepaalde werkzaamheden door de vriestemperaturen nu eenmaal niet mogelijk zijn (denk bv. maar aan metselwerken, beton gieten, enzovoort) en je werkgever geen ander werk voor je heeft.

Maatregelen treffen

Je werkgever moet wel de nodige maatregelen treffen om je te kunnen verwarmen. Zo moeten open werkplaatsen en arbeidsplaatsen in openlucht tijdens de periode tussen 1 november en 31 maart beschikken over voldoende verwarmingsinrichtingen. Deze toestellen moeten werken als dat nodig is en in ieder geval als de buitentemperatuur lager is dan 5 graden. De bedoeling van deze regel is je toe te laten je bij tussenpozen te verwarmen. Bovendien moet je werkgever warme dranken en aangepaste kledij ter beschikking stellen die je al eveneens toelaten om je te verwarmen.

En bij weerverlet?

Als het gelet op de buitentemperaturen of wegens de sneeuwval niet mogelijk is om te werken op de werf, dan kan je eventueel werklozensteun krijgen. Je werkgever kan je namelijk – mits naleving van bepaalde formaliteiten – tijdelijk werkloos stellen. Hij moet dan aantonen dat het voorgenomen werk onmogelijk is door het slechte weer. Als je niet tijdelijk werkloos gesteld wordt (omdat aan de voorwaarden niet voldaan is), zal je werkgever je loon gewoon moeten betalen voor de dagen in kwestie. Dat is bijvoorbeeld het geval als het koude weer de werken alleen maar bemoeilijkt of het rendement doet dalen. Bovenop de werkloosheidsvergoeding kan je ook eventueel een vorstvergoeding of een aanvullende vergoeding bouw krijgen.

Jan Roodhooft, advocaat