7 bouwberoepen van de toekomst

Je weet het vast en zeker: bij regiotalent.be zijn we gek op lijstjes. Om de daad bij het woord te voegen: 7 bouwberoepen met een toekomst die in steen is gebeiteld.

1. Specialist warmtepompen & warmtekrachtkoppelingen

De shift van fossiele brandstoffen naar duurzamere alternatieven lijkt zich definitief ingezet te hebben. Warmtepompen zijn daarvan een (vaak complexe) exponent. Ook de volgende stap komt in zicht: warmtenetten. Daar zijn momenteel al een aantal voorzichtige experimenten van aan de gang op Belgische bodem. Restwarmte als bron voor warmte in je woning gewoon aangevoerd via een leiding, niet meer via een ketel in je huis. Heb jij daar kaas van gegeten, dan ga je heel wat boeiende (professionele) jaren tegemoet.

2. Remote building specialist

Werven inspecteren, veiligheid monitoren vanop afstand via een drone of robot gewoon vanaf je warme desk ergens in een (thuis)kantoor. Tussen dit en een tiental jaar zal je daarvan zeker de eerste toepassingen zien. Architecten, veiligheidscoördinatoren zullen zelf in die rol kruipen of zich laten bijstaan door een specialist.

3. Expert hernieuwbare/alternatieve energiebronnen

Zon- en windenergie blijft evolueren. Ook in de sector van fossiele brandstoffen zijn ze op zoek naar alternatieven onder de vorm van e-fuels. Zo wordt er bijvoorbeeld geëxperimenteerd met een combinatie van gerecycleerd CO2 in combinatie met waterstof als nieuwe milieuvriendelijke brandstof die gewoon in bestaande stookolieketels kan worden gebruikt. Heeft de overheid misschien niet te vroeg het doek laten vallen over brandstofgestuurde verwarmingssystemen? Jij als expert zal daar zeker een antwoord op hebben.

4. Specialist ventilatiesystemen

We moeten steeds energieneutraler bouwen maar ook leven. Dat betekent luchtdichte woningen bouwen die ook correct moet worden geventileerd. Mechanische ventilatie is vandaag de standaard, maar wat zou dat morgen kunnen worden? Misschien heb jij daar wel het antwoord op.

5. Smarthome expert

Huizen en (kantoor)gebouwen worden steeds slimmer en interactiever. Er zal dus meer en meer behoefte komen vanuit de bouwsector om mensen die hiermee kunnen omgaan, in te lijven. Ben je een technisch profiel met een brede kennis van (open) domoticasystemen, het internet der dingen en smarthomes in het algemeen, dan zal je geen dag zonder werk zitten.

6. Woonconsultant: de complexiteit van woonoplossingen kan vandaag niet onderschat worden. Zo ook niet de veeleisendheid van de klant in die context. Een woonconsultant biedt op dat vlak soelaas. Hij of zij heeft affiniteit met woningontwerp en kan hierdoor

adviseren en begeleiden op het vlak van woonoplossingen. Daarbij baseert hij zich op (inter)nationaal marktonderzoek, doelgroepen, levensstijl(en) en toekomstbestendige woonconcepten. Een woonconsultant is dus geen architect. Een architect helpt een woning te realiseren. Een woonconsultant helpt om die woning op een zo ideaal als mogelijke manier te organiseren.

7. Specialist stadsboerderijen

Het leven in de toekomst zal zich meer en meer afspelen in de steden. Daar horen stadsboerderijen bij. Als specialist weet jij alles over waar, hoe en met wie je zo een stadsboerderij optimaal kan laten draaien. Opnieuw ben je niet noodzakelijk een architect, maar iemand met doorzicht in landbouw op stadsniveau. Dat kunnen dakboerderijen zijn maar ook compacte boerderijen voor heel specifieke noden zoals een kippenboerderij waar je scharreleitjes kan halen. Een cruciale job in steeds dichter bevolkte stadskernen.

Pascal Dewulf