Zo moet je reageren als je het niet eens bent met de jaarlijkse bonusdoelstellingen

In januari worden wel eens doelstellingen vastgelegd die je moet halen recht te hebben op een bonus. Dat je dat, als je het daar niet mee eens bent, maar beter duidelijk laat weten blijkt uit een recent arrest van het arbeidshof in Brussel.

Wat was er gebeurd?

Een werknemer had naast zijn vast loon ook recht op een variabel loon. Dat was gekoppeld aan het behalen van jaarlijkse doelstellingen. Het systeem bestond er daarbij in dat per kwartaal een objectief werd vooropgesteld en dat het behalen daarvan aanleiding gaf tot het betalen van een premie.

Op het moment dat de werkgever het target bepaalde voor een bepaald kwartaal reageerde de werknemer via mail dat hij dit objectief vrij hoog vond omdat er een aantal concurrenten op de markt waren bijgekomen. Hij vroeg ook dat dit target zou worden herzien wat uiteindelijk niet gebeurde.

Wat besliste de rechtbank?

De werknemer stapte uiteindelijk naar de rechtbank. Hij meende dat de werkgever een fout beging doordat hij onrealistische doelstellingen vooropstelde. Volgens hem kon hij dan ook aanspraak maken op de maximale bonus.

Het arbeidshof volgde de werknemer niet in die redenering. Volgens het arbeidshof had de werknemer wel opmerkingen gemaakt over de bepaling van de doelstellingen voor de bonus maar had hij niet formeel gemeld die objectieven niet te aanvaarden. Volgens de rechter moest er dan ook geconcludeerd worden dat de werknemer de doelstellingen had aanvaard. De werknemer kreeg dan ook geen bonus nu hij die doelstellingen niet haalde.

Wat te onthouden?

Als je werkgever doelstellingen vooropstelt voor je jaarlijkse bonus en je meent dat die onrealistisch zijn dan is het belangrijk daarop te reageren. Volgens dit arrest moet je duidelijk aangeven dat je de doelstellingen niet aanvaardt en volstaat het niet alleen maar wat opmerkingen te geven.

Het arrest lijkt op dat vlak een vrij strenge houding aan te nemen. Er zullen wellicht ook rechters zijn die menen dat het geven van opmerkingen wel volstaat. Toch neem je maar beter het zekere voor het onzekere en bevestig je expliciet de doelstellingen niet te aanvaarden.

Jan Roodhooft, advocaat