Waarom je werkgever ‘speelruimte’ heeft bij het al dan niet toekennen van een bonus

In heel wat bedrijven wordt het al dan niet toekennen van een bonus afhankelijk gemaakt van de kwaliteit van de prestaties die je als werknemer leverde. Bij het beoordelen daarvan heeft je werkgever een zekere vrijheid. Dat bewijst een recent arrest van het Hof van Cassatie.

Wat was er gebeurd?

Een werkgever sprak met een werknemer een bonusplan af. Volgens dat plan kon de werknemer onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een bonus. Meer bepaald gaf het plan aan dat om een bonus te kunnen ontvangen, de werknemer actief betrokken moest zijn bij een deal. Het bedrag van de bonus kon ook gewijzigd worden op basis van het niveau van de bijdrage van de werknemer.

Nadat een bepaalde deal gerealiseerd werd, besliste de werkgever maar een kwart van de bonus uit te betalen omdat de werkgever meende dat bijdrage van de werknemer ondermaats zou zijn geweest. De werknemer liet het er niet bij en stapte naar de rechtbank waar hij ook de andere drie vierden opeiste.

Wat besliste de rechter?

Het arbeidshof gaf de werknemer aanvankelijk gelijk. Het verweet de werkgever de werknemer niet de mogelijkheid te hebben gegeven om zijn visie te geven bij de evaluatie. Bovendien meende het arbeidshof dat de werkgever minstens de werknemer op de hoogte had moeten stellen van het feit dat zijn prestaties als ondermaats werden beoordeeld.

Het Hof van Cassatie zag het anders en gaf de werknemer ongelijk. Volgens het Hof van Cassatie stond het namelijk niet vast dat de werkgever, als hij wel correct zou hebben gehandeld, zou hebben geoordeeld dat de werknemer voldeed aan de voorwaarden om de maximale bonus te krijgen. Ook meende het Hof van Cassatie dat niet vaststond dat de werkgever diens recht om te oordelen in hoeverre aan de voorwaarden om de bonus te verkrijgen was voldaan op een kennelijk onredelijke wijze uitoefende.

Wat te onthouden?

Als je werkgever het al dan niet toekennen van een bonus afhankelijk maakt van je prestaties (zonder daarvoor zeer concrete doelstellingen aan te geven) dan heeft die een grote vrijheid om te bepalen of je al dan niet gerechtigd bent op de bonus. Om de beslissing van je werkgever aan te vechten zou je dan al moeten aantonen dat je werkgever op een kennelijk onredelijke wijze een beslissing nam.

Jan Roodhooft, advocaat

Hof van Cassatie, 20 december 2021, www.juridat.be