Waarom je baas je binnenkort een riante bonus kan geven

Een bonus voor bewezen diensten, dat is altijd meegenomen. Goed nieuws: vanaf volgend jaar kan je baas je aantrekkelijkere winstpremies uitkeren. De regering-Michel heeft in haar Zomerakkoord daarvoor een zogenaamd gunstregime vastgelegd.

Bonussystemen bestonden al, maar met de nieuwe maatregel die het Zomerakkoord van de regering-Michel stipuleert, krijgen bedrijven voortaan een stuk meer slagkracht voor wat betreft de uitkering van winstpremies. Die kunnen voortaan worden uitgekeerd zonder overbodige poespas. Het feit dat bedrijven daarvoor nu nog door een administratieve mallemolen moeten, is dus in principe bijna verleden tijd.

Vrij drastisch

Dat de verandering vrij drastisch is, bewijst het feit dat de uitkeerbare bedragen zowat vijf keer hogen liggen dan het vroegere plafond van cao-90. In concreto betekent dit dat bedrijven tot zowat dertig procent van de loonmassa mogen besteden aan winstpremies. Niet mis voor diegenen die mogen rekenen op een jaarlijkse winstpremie. Omdat op die winstpremie geen personenbelasting betaald moet worden, zal een werknemer bovendien netto meer overhouden dan wanneer hij een gewone bonus krijgt.

Bij de pinken

Vadertje Staat is uiteraard bij de pinken om te vermijden dat de inkomsten voor de socialezekerheidsbijdragen die je betaalt, hierdoor zouden afkalven. Daarom is er eveneens bepaald dat er geen misbruik mag gemaakt worden van het nieuwe systeem door bijvoorbeeld verschuivingen te realiseren van loon naar winstpremies omdat die onder het nieuwe systeem anders worden belast. Concreet betekent dit dat je baas vanaf 2018 niet langer een excuus heeft om je geen winstpremie uit te keren. Je baas en jij worden er alvast allebei beter van: jij zal op jouw beurt je loonzakje zien groeien en je baas krijgt in ruil een happy medewerker met nog meer enthousiasme en engagement. Het systeem breekt dan ook een lans voor een vernieuwde arbeidsmarkt waarin de relatie tussen jou en jouw baas verandert en waar medewerkers steeds vaker gaan voor actieve inspraak in het bedrijf waar ze aan de slag zijn. Zo helpen ze de onderneming op een actieve manier uit te bouwen.

Pascal Dewulf