Vergeet de criteria voor een resultaatsgebonden bonus niet vast te leggen

Als je werkgever je een bonus belooft in functie van de behaalde resultaten, is het belangrijk goed af te spreken wat de criteria zijn om te bepalen of je er recht op hebt. Dat blijkt uit een arrest van het arbeidshof in Antwerpen.

Wat was er gebeurd?

Een werkneemster sloot met haar werkgever een arbeidsovereenkomst af waarin stond dat ze recht had op een bonus in functie van de behaalde resultaten. Er werden geen criteria opgenomen om te bepalen wanneer de bonus precies verschuldigd was. De werkgever zei dat deze criteria later zouden worden vastgelegd. Uiteindelijk werden de criteria nooit bepaald. De werkneemster ging daar niet mee akkoord en vroeg de maximale bonus op. Ze deed dat op het moment dat er tussen haar en de werkgever nog andere discussies rezen.

Wat besliste de rechter?

Het arbeidshof kende de vordering niet toe. De rechter meende immers dat niet bepaald kon worden of de werkneemster al dan niet gerechtigd was op een bonus en hoe groot die moest zijn. Volgens de rechter geeft het ontbreken van criteria om de bonus te bepalen aan de werknemer ook geen recht op de maximale bonus. Het komt volgens het arbeidshof niet toe aan de rechter om in de plaats van de werkgever en de werknemer de criteria vast te stellen die bepalen of er al dan niet recht is op een bonus.

De werkneemster probeerde ook nog te argumenteren dat de werkgever een fout beging door de criteria niet te bepalen. Ook die redenering werd door het arbeidshof niet gevolgd.

Wat te onthouden?

Werkgevers beloven aan een werknemer wel eens een bonus in functie van de behaalde resultaten. In dat geval is het van groot belang de juiste criteria af te spreken die bepalen of de bonus al dan niet verschuldigd is. Als je afspreekt dat de criteria later worden vastgelegd of de werkgever deze eenzijdig mag bepalen, dan is het van belang om in het oog te houden of dit effectief gebeurt. Hou er rekening mee dat als de criteria uiteindelijk niet worden vastgelegd je riskeert om geen bonus te krijgen.

Jan Roodhooft, advocaat

Bron: Arbeidshof Antwerpen, 29 oktober 2012, Juridat