Heb ook jij recht op een jobbonus?

Het Vlaams Parlement keurde half mei een decreet goed tot regeling van de toekenning van een jobbonus. Wat houdt dat decreet precies in? Volstaat het om als werknemer in Vlaanderen aan de slag te zijn om van de jobbonus te kunnen genieten?

Waarover gaat het?

De bedoeling van de invoering van de jobbonus bestaat erin werken lonender te maken dan niet werken. De Vlaamse regering wil via die bonus werklozen aanmoedigen om werk te zoeken en wie weinig verdient extra stimuleren om aan de slag te blijven. Zowat 733.000 werknemers zouden in aanmerking komen om de bonus te ontvangen. Gelet op de loonsvoorwaarden om in aanmerking te komen gaat het dan vooral om werknemers in de horeca, de dienstenchequesector, de landbouw en de uitzendsector.

Hoeveel bedraagt de bonus?

De bonus hangt af van hoeveel je precies verdient. Voor de laagste inkomens gaat het om een bedrag van 600 euro per jaar. Om daarop gerechtigd te zijn, mag je gemiddelde maandelijkse brutoloon evenwel niet hoger zijn dan 1.800 euro. Verdien je meer, dan neemt het bedrag van de jobbonus degressief af en dat tot je maximaal 2.499,99 euro per maand verdient. In dat geval heb je nog slechts recht op 20 euro op jaarbasis. Verdien je maandelijks gemiddeld 2.500 euro of meer dan heb je geen recht op een jobbonus.

Voor wie?

Om op de jobbonus aanspraak te kunnen maken, moet je bovendien gedomicilieerd zijn in het Vlaams gewest. Waar je werkt, maakt niet uit. Als je aan de inkomensvoorwaarden voldoet, heb je bijvoorbeeld ook recht op de bonus als je in Brussel of Wallonië aan de slag bent. Is je domicilie gevestigd in Brussel of in Wallonië en werk je in Vlaanderen dan kan je integendeel geen aanspraak maken op de jobbonus.

Wanneer krijg je de bonus?

De jobbonus zal ten vroegste vanaf eind dit jaar worden uitbetaald. Dat zal gebeuren door de Vlaamse overheid. Het is dus niet je werkgever die je de bonus zal dienen uit te betalen. Je hoeft hiervoor dan ook niet bij hem aan te kloppen.

Jan Roodhooft, advocaat