Heb je recht op je bonus als je in de loop van het jaar ontslagen wordt?

Volgens je arbeidsovereenkomst heb je recht op een bonus of variabel loon. Kan je dat bedrag ook opvragen als je arbeidsovereenkomst in de loop van het jaar eindigt? Een arrest van het arbeidshof te Brussel gaat in op deze vraag.

Wat was er gebeurd?

Een werknemer had contractueel recht op een bonus. Toen zijn arbeidsovereenkomst een einde nam op 20 december meende hij dat hij zijn bonus voor het betreffende jaar wel degelijk kon opvragen. De werkgever was het daar niet mee eens. Volgens de werkgever stond er nu eenmaal een clausule in de overeenkomst tussen de partijen volgens dewelke geen bonus werd toegekend als de werknemer niet meer in dienst was als de bonus normaal zou worden uitbetaald.

Wat besliste de rechter?

Het arbeidshof gaf de werkgever gelijk. Volgens het arbeidshof wordt een bonus in principe verkregen naarmate arbeid wordt verricht. De bonus is nu eenmaal de tegenprestatie voor deze arbeid. De bonus is volgens het hof dan ook in principe splitsbaar zodat ook een werknemer wiens arbeidsovereenkomst in de loop van het jaar eindigt daar aanspraak op kan maken.

Nochtans kunnen de partijen hier volgens de rechter van afwijken. Dat kan via een bepaling in een individuele of een collectieve arbeidsovereenkomst. Hier gebeurde dat. De rechter was dan ook van oordeel dat een voorwaarde voor de toekenning van een bonus (waarin staat dat de begunstigde in dienst moet zijn op het ogenblik van de betaling ervan) rechtsgeldig is. Dit geldt zelfs als de werkgever de werknemer ontslaat en een opzegvergoeding betaalt.

Wat te onthouden?

Een clausule in je arbeidsovereenkomst die zegt dat je alleen maar een bonus ontvangt als je nog in dienst bent op het moment dat de bonus normaal wordt uitbetaald, is geldig. Staat er geen zulke bepaling in je arbeidscontract dan geldt een andere regel. De bonus is namelijk in principe splitsbaar zodat ook een werknemer wiens arbeidsovereenkomst in de loop van het jaar eindigt daar aanspraak op kan maken.

Jan Roodhooft

Arbeidshof Brussel, 21 oktober 2016, www.juridat.be