Eens een bonus, altijd een bonus?

Naast je vast loon heb je al enkele jaren een bonus gekregen van je werkgever. Heb je er dit jaar dan ook recht op? Met welke spelregels moet je rekening houden?

Heel wat werknemers hebben naast hun vast loon ook recht op een bonus. Die wordt veelal afhankelijk gesteld van het behalen van bepaalde doelstellingen. Maar hoe ‘zeker’ is het dat je ook dit jaar zo’n bonus krijgt?

Kijk naar de criteria

In je arbeidsovereenkomst (of bv. in een bijlage daarvan) kan duidelijk aangegeven zijn onder welke voorwaarden je recht hebt op een bonus. Als dat het geval is, kan je ook nagaan in welke mate de voorwaarden al dan niet werden vervuld. Afhankelijk daarvan zal je dit jaar ook recht hebben op een bonus of niet. Weet overigens dat je werkgever deze voorwaarden niet zomaar eenzijdig kan wijzigen. Hij heeft daar in principe je toestemming voor nodig.

Er is een bonusplan

In het bedrijf waar je werkt kan er ook een bonusplan zijn waarvan de voorwaarden jaar na jaar worden vastgesteld. Als dat het geval is, geeft dat geen garantie voor de toekomst. Als je aan de nieuwe voorwaarden niet voldoet, kan je nu eenmaal geen aanspraak maken op een bonus.

Verworven recht

Als je al jaren een bonus krijgt (zonder dat er voorwaarden of doelstellingen aan verbonden waren) kan je eventueel ook zeggen dat er sprake was van een verworven recht dat je werkgever niet zomaar van de ene dag op de andere kan beëindigen. Hij kan dat wel doen als hij een redelijke opzegtermijn naleeft.

Je werkgever zou evenwel een bepaling kunnen opnemen (bv. in je arbeidsovereenkomst of in het arbeidsreglement) waarin staat dat het toekennen van een bonus of een premie steeds een vrijgevigheid is, waarop je als werknemer geen verworven recht kan laten gelden.

Winstpremie

Het kan ook zijn dat je werkgever je een winstpremie toekent. Die laat werkgevers toe (een deel van) de winst aan hun werknemers uit te keren met een voordelig regime op het vlak van sociale zekerheid en fiscaliteit. Ook dit maakt geen verworven recht uit. Je werkgever moet de beslissing tot het invoeren van een winstpremie jaarlijks nemen.

Jan Roodhooft, advocaat