De jobbonus: heb jij hem al aangevraagd?

De jobbonus is er om werkenden die minder verdienen extra te stimuleren om gemotiveerd aan te slag te blijven. Zowat 55.000 Vlamingen die er recht op hebben, ontvingen die jobbonus echter nog niet. Ontving jij hem al?

Niet te onderschatten die jobbonus: zomaar 600 euro erbij. Daar zeg je toch niet ‘neen’ tegen? Althans wanneer je er recht op hebt. Hoe kan je dat weten? Door naar je loonstrookje te kijken. Verdien je minder dan 2.700 euro bruto per maand (voor het eerste semester van 2023) of minder dan 2.900 euro bruto per maand (voor het tweede semester van 2023)? Dan heb je in principe recht op die jobbonus. En hoef je in principe niets te doen. De overheid beschikt immers over jouw salarisgegevens en baseert zich daarop om te evalueren of je er al dan niet recht op hebt.

Geen eenmalige premie

De jobbonus is daarenboven geen eenmalige premie, maar keert elk jaar terug. In het najaar ontvang je als rechthebbende een brief (via de post) of elektronisch (via de eBox). Dat is dus ook voor 2023 het geval: wie recht heeft op een jobbonus in 2023 (berekend op basis van loon- en prestatiegegevens in 2022), zal daarover per brief op de hoogte gebracht worden. Dat zal ten vroegste vanaf november 2023 zijn.

Ontbrekende gegevens

Heb je recht op die jobbonus, maar heb je hem nog niet ontvangen? Dan moet je mogelijk jouw gegevens even online checken op Mijn burgerpofiel. De kans bestaat immers dat de overheid niet over jouw rekeningnummer beschikt. En ze dus jouw jobbonus niet effectief kan uitkeren. Indien dit het geval zou zijn, heb je daar in principe wel al via de post de nodige briefwisseling rond ontvangen. Niet elke rechthebbende heeft immers online toegang tot ‘Mijn burgerprofiel’.

Drie soorten brieven

Hoe gaat dat dan praktisch in zijn werk? De jobbonus wordt op het door jou bij de overheid geregistreerde rekeningnummer gestort binnen één maand na ontvangst van de brief die je vanaf november 2023 ontvangt. Er zijn drie soorten brieven:

Brief met rekeningnummer: indien je je rekeningnummer al vóór de verzending van de brief hebt geregistreerd in ‘Mijn Burgerprofiel’, dan ontvangt je de brief mét rekeningnummer.

Brief zonder rekeningnummer: wanneer je nog geen rekeningnummer hebt geregistreerd in ‘Mijn Burgerprofiel’, dan ontvang je de brief zonder rekeningnummer. In die brief vraagt men je dan het rekeningnummer in te vullen en over te maken aan de overheid.

Bevestigingsbrief: wanneer je jouw rekeningnummer na ontvangst van de brief zonder rekeningnummer hebt ingevuld en hebt overgemaakt, dan ontvang je nog een bevestigingsbrief waarin het rekeningnummer staat. Die bevestigingsbrieven worden verspreid verstuurd, wat betekent dat het goed mogelijk is dat er wat tijd zit tussen de registratie van jouw rekeningnummer en de ontvangst van jouw bevestigingsbrief.

Ondergrens verhoogd

Nog meer goed nieuws want ook de ondergrens wordt (ten opzichte van 2022) verhoogd: dit jaar heb je als werknemer met een loon tot 1.950 euro bruto per maand recht op de hoogste jobbonus van 600 euro, terwijl dit in 2022 nog 1.800 euro bruto was. Ook het minimumbedrag van de jobbonus wijzigt. Vanaf 2023 krijg je jobbonus pas uitbetaald wanneer die minimum 50 euro bedraagt.

Pascal Dewulf