De Jobbonus, heb jij er recht op?

Werken loont! Daarom heeft de Vlaamse overheid de Jobbonus in het leven geroepen. Verdien je maandelijks minder dan 2.500 euro bruto dan kom je in aanmerking voor deze bonus. Ellen Van Damme – Operational Excellence manager bij ASAP HR Group geeft uitleg.

De Vlaamse overheid wil er enerzijds voor zorgen dat wie werkt meer overhoudt. Op die manier verkleint de kloof tussen werken en niet-werken. Anderzijds wil de Vlaamse overheid meer mensen aan het werk krijgen. Daarom heeft ze dit jaar de Vlaamse Jobbonus in het leven geroepen. 730.000 Vlamingen ontvangen hierover nog voor begin 2023 een brief in de bus of in de mailbox.

Voor wie?

De Vlaamse Jobbonus is er voor elke loontrekkende werknemer of statutair ambtenaar die minder verdient dan 2.500 euro bruto per maand. Voor deeltijdse werknemers wordt dit maandloon in verhouding van de deeltijdse prestaties berekend.

Hoe vraag je de bonus aan?

Het goede nieuws is dat de meeste mensen hier amper iets hoeven voor te doen. De Vlaamse overheid stuurt zelf 730.000 brieven uit (digitaal of op papier) naar de rechthebbenden. Ontvang je een brief, dan volstaat het om je rekeningnummer te registreren op ‘mijn burgerprofiel’. Enige uitzondering hierop zijn de uitgaande grensarbeiders die in Vlaanderen wonen, maar in de EER (de Europese Economische Ruimte) werken. Zij dienen hun Jobbonus aan te vragen via het WSE-loket.

Hoeveel bedraagt de bonus?

De bonus bedraagt maximum 600 euro per persoon. Dit bedrag hangt of van de tewerkstellingsstatuut (voltijds/deeltijds) en het bedrag van het loon.

Wat met zelfstandigen?

Sommige zelfstandigen kunnen in aanmerking komen voor een jobbonus plus. Het gaat hier om mensen die als loontrekkende of zelfstandige in bijberoep werken en minder dan 2.500 euro bruto per maand verdienen en de stap naar voltijds zelfstandig ondernemen willen zetten.

Mieke Vercruijsse

Info: www.vlaanderen.be/jobbonus