1 op de 5 bedienden in de privésector krijgt bonus

Naast werkvreugde, speelt ook de verloning een grote rol bij hoe je je voelt bij je werk. De bonus is voor heel wat werknemers in de privésector een belangrijke factor. Maar lang niet iedereen krijgt met een bonus wat extra geld op zijn rekening.

Een op de vijf bedienden in de privésector krijgt een bonus. Dat is zo’n 5% minder dan in 2017 en 2018.

Collectieve bonus populairst

Er zijn twee soorten bonussen die een werkgever kan toekennen. Enerzijds is er de collectieve bonus, een premie die wordt toegekend aan alle werknemers of aan een omschreven groep van het bedrijf. Anderzijds is er de individuele bonus. De toekenning daarvan wordt werknemer per werknemer bekeken. De collectieve bonus is het populairst en dan in het bijzonder de niet-recurrente resultaatsgebonden premie. Dit voordeel is gebonden aan de collectieve resultaten van een onderneming. Van alle bonussen is dit echter de premie met het laagste bedrag.

Bedragen individuele bonus stijgt

Slechts 1 op de 12 bedienden in de profit krijgt een individuele bonus. Maar wie hem krijgt, mag tevreden zijn, want deze bedragen liggen hoger dan de bedragen van een collectieve bonus. Gemiddeld tussen 1.200 en 10.000 euro. De bedragen lopen dus ver uiteen. Vooral de bonussen die onder de vorm van warrants worden toegekend – dit jaar populairder van voorheen -, liggen hoog.

Grote verschillen

Bonussen worden aan arbeiders veel minder toegekend dan aan bedienden. Werknemers van grote ondernemingen hebben eerder toegang tot bonussen dan hun collega’s in kleinere ondernemingen. De socialprofitsector kent zelfs zo zelden bonussen toe – in 2019 krijgt 0,69% van de werknemers in de social profit een bonus – dat die sector in dit verhaal nog niet voorkwam. En ook binnen de profit verschillen de kansen op een bonus fel volgens subsector.

Alternatieven

Niet alleen de geldelijke extra’s worden door de werknemers gewaardeerd. “Als wederdienst voor prestaties wordt ook gekeken naar andere benefits die de werkgever aanbiedt, zoals mobiliteitsopties, opleidingstrajecten, mogelijkheden om andere uitdagingen binnen de organisatie aan te gaan, flexibele arbeidsuren, tijd- en plaatsonafhankelijk werken, een ruil tussen meer/minder loon en minder/meer vakantie”, vertelt Glenn van Oevelen, Managing Consultant Legal van Acerta Consult.

Duidelijke afspraken

Is een bonus altijd goed als motivator? Volgens Glenn van Oevelen is dat niet altijd zo. Hij wijst op de valstrik van de bonus: “Hij kan een kortstondige motivator zijn, maar na verloop van tijd treedt gewenning op en ontstaat de verwachting dat er elk jaar een bonus beschikbaar is, liefst nog hoger dan het vorige jaar. Daarom, wat ons betreft is hét belangrijkste advies voor élke bonus: zorg dat er vooraf duidelijk en transparant wordt gecommuniceerd. Welke zijn de doelstellingen die de werknemer, de organisatie en/of het team moeten halen om bonusgerechtigd te zijn? Zorg er ook voor dat deze doelstellingen voldoende uitdagend zijn. En tot welke bonus kan het halen van deze doelstellingen leiden? Alleen dan zal een bonus echt een motiverend karakter hebben.”

Mieke Vercruijsse