Onbelast bijverdienen binnenkort niet meer mogelijk

Als werknemer kan je op dit moment onder bepaalde voorwaarden tot een bedrag van 6.340 euro per kalenderjaar ‘bijklussen’ zonder dat je op dat bedrag belastingen of sociale bijdragen moet betalen. Die regeling eindigt echter binnenkort. Maar waarom is dat het geval?

Waarover gaat het?

De wet biedt werknemers die minstens 4/5 werken de mogelijkheid om onbelast bij te klussen. Hierbij komt niet elk werk in aanmerking. Er moet immers sprake zijn van verenigingswerk, diensten van burger aan burger of activiteiten in de deeleconomie. Verder bestaat er per categorie ook nog eens een lijst van welke activiteiten er precies toegelaten zijn.

Het gaat daarbij onder andere om het geven van bijlessen bij iemand thuis, het trainer zijn bij een sportclub, enzovoort. Een volledige lijst van werkzaamheden die in aanmerking komen vind je hier.

Wat verandert er?

De wet bestaat nog altijd, maar het Grondwettelijk Hof heeft zopas geoordeeld dat de wettelijke regeling het gelijkheidsbeginsel uit de Grondwet schendt. De rechter was immers onder andere van oordeel dat iedereen die eenzelfde activiteit uitoefent op dezelfde manier moet worden behandeld en dat op arbeidsrechtelijk, sociaalrechtelijk en ook op fiscaal vlak. En dat is volgens het Grondwettelijk Hof met deze wettelijke regeling hoegenaamd niet het geval. De wettelijke regeling wordt dan ook door het Grondwettelijk Hof vernietigd.

Vanaf wanneer?

De gevolgen van de vernietiging gaan nog niet dadelijk in. Dat is pas het geval vanaf eind dit jaar. Voor dit jaar kan je dus wel degelijk nog onbelast bijklussen volgens de geldende voorwaarden. Vanaf 1 januari 2021 is het integendeel afgelopen met onbelast bijverdienen tenzij de wetgever alsnog een andere regeling zou uitwerken. Het is op dit ogenblik nog geen uitgemaakte zaak hoe je vanaf 2021 op dergelijke activiteiten zal worden belast.

Jan Roodhooft, advocaat