Moet je belastingen betalen op ‘kortingen’ die je werkgever je geeft?

Je werkt in een winkel of in een bedrijf dat goederen verkoopt of produceert. Als werknemer krijg je van je werkgever de mogelijkheid om deze producten met korting te kopen. Betaal je op die korting dan belastingen? Met welke spelregels moet je rekening houden?

Stel: je werkt in een meubelwinkel en bent zelf op zoek naar een nieuwe eetkamer. Of je werkt in een elektrozaak en hebt een nieuwe wasmachine nodig. Je werkgever is bereid om je die te verkopen met een korting van 40 % op de prijs die normaal aan klanten wordt aangerekend. Moeten er dan op dat voordeel sociale bijdragen en/of belastingen betaald worden?

Er is een ‘gunstregime’

Als je zo’n voordeel krijgt van je werkgever, is dat vaak vrijgesteld van belastingen en van sociale bijdragen. Het gaat dan niet om een echt ‘loon’. Voorwaarde is wel dat het gaat om eigen producten (of diensten) van je werkgever die je met korting kan aankopen. Het gaat dus niet op dat je werkgever elders bepaalde producten koopt om die dan tegen korting aan jou door te verkopen.

Niet voor alle producten

Het sociale en fiscale gunstregime geldt niet voor alle producten die je bij je werkgever kan kopen. Meer bepaald geldt het alleen voor producten die binnen het normale verbruik van een gezin vallen. Het is dus niet de bedoeling dat je ‘onbeperkt’ goederen aankoopt bij je werkgever en dat bijvoorbeeld ook voor je familie of vrienden. Bovendien stelt de fiscus nog een bijkomende voorwaarde. Het gunstregime geldt daar alleen voor producten voor dagelijks gebruik die een relatief geringe waarde hebben. Luxegoederen zoals bv. een sportwagen vallen daar niet onder.

Grenzen aan de korting

Er zijn ten slotte ook grenzen aan de hoogte van de korting. Meer bepaald mag de korting voor de sociale zekerheid niet meer bedragen dan 30% van de normale prijs die een particuliere consument zou moeten betalen. De korting mag verder (ook voor de fiscus) niet zo hoog zijn dat de betaalde prijs lager is dan de kostprijs van het product of de dienst. Is dat wel het geval, dan moeten er op het hoger’gedeelte van de korting sociale bijdragen en/of belastingen betaald worden. Dat betekent dan ook dat bij een korting van 50 % er bv. op 20 % van de totale prijs sociale bijdragen moeten worden betaald. Ligt de verkoopprijs na korting lager dan de kostprijs van het product (voor de werkgever) dan moeten er ook belastingen worden betaald op het verschil tussen die kostprijs en de verkoopprijs aan jou als werknemer.

Jan Roodhooft, advocaat