Moet je belastingen betalen op de kerstcadeaus die je van je werkgever krijgt?

Heel wat werkgevers geven met Kerstmis of Nieuwjaar een cadeautje aan hun werknemers. Maar moet je daar belastingen op betalen? En moeten er op zo’n geschenk sociale bijdragen worden betaald?

Zowat negen op de tien werknemers krijgen bij het einde van het jaar één of ander cadeau van hun werkgever. Dat kan gaan van een fles wijn over een geschenkbon tot cinematickets, enz.

Belastingen betalen

Een geschenk dat je van je werkgever krijgt is eigenlijk een vorm van loon. Het is nu eenmaal een tegenprestatie voor de arbeid die je levert. Dat betekent dan ook dat je in principe wel degelijk belastingen verschuldigd bent op de waarde van het geschenk dat je ontvangt. Het geschenk dat je van je werkgever krijgt kan dan ook wel eens ‘vergiftigd’ zijn. Voor je het weet zal je er namelijk een bedrag voor moeten betalen aan de belastingen.

Tenzij voor kleine geschenken

Er bestaat nochtans een uitzondering op die regel. Meer bepaald zijn er geen belastingen verschuldigd als je sinterklaas-, kerst- of nieuwjaarsgeschenken ontvangt voor in totaal maximaal 50 euro. Dit bedrag wordt op jaarbasis bekeken. Dat betekent dat alle gelegenheidscadeaus die je in de loop van het jaar kreeg samengeteld moeten worden. Ook moeten alle personeelsleden hetzelfde voordeel krijgen.

Het is daarbij overigens om het even welk cadeau je precies krijgt. Het mag dus zowel gaan om een echt geschenk dan wel om bijvoorbeeld geschenkcheques of cinemacheques.

En de RSZ?

Ook voor de RSZ geldt als principe dat er sociale bijdragen moeten worden betaald op de geschenken die je werkgever je geeft. Niettemin bestaat er ook hier een uitzondering voor kleine geschenken. Meer bepaald moeten er geen bijdragen betaald worden als de geschenken worden toegekend ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar en ze een bedrag van 40 euro per jaar en per werknemer niet overschrijden (dit bedrag wordt vermeerderd met 40,00 euro per jaar voor elk kind ten laste).

Jan Roodhooft, advocaat