Wie betaalt de carwash voor je bedrijfswagen?

Als je een bedrijfswagen hebt, ga je daarmee als die vuil is wel eens langs bij de carwash. Mag je de kosten van de carwash dan doorrekenen aan je werkgever? Met welke spelregels moet je rekening houden?

Als je als werknemer een bedrijfswagen hebt, kan je die zelf poetsen als hij vuil is of je kan de wagen laten reinigen in de carwash. In dat laatste geval zijn daar bepaalde kosten aan verbonden. Wie moet die betalen?

Car policy

Het kan vooreerst zijn dat er een car policy bestaat in het bedrijf waar je werkzaam bent. Daarin kan meteen een regeling staan over het poetsen van de bedrijfswagen en wie daarvoor moet zorgen. Zo zou je werkgever kunnen bepalen dat jij als werknemer ervoor moet zorgen dat de wagen geregeld gepoetst wordt. Hij kan meteen ook bepalen dat als je daarvoor naar de carwash gaat je ook de kosten van deze carwash moet betalen. Een dergelijke bepaling in de car policy is ook perfect geldig.

Carwash verplichten?

Iets anders wordt het als je werkgever je zou verplichten om op regelmatige basis naar de carwash te gaan op jouw kosten. Je hebt dan goede argumenten om te zeggen dat zo’n bepaling niet geldig is en dat je ook het recht moet hebben om de bedrijfswagen zelf te poetsen.

En anders?

Staat er geen regeling in de car policy of in je arbeidsovereenkomst dan is het minder duidelijk wie de kosten moet betalen. Naar onze mening heeft de werkgever goede argumenten om te zeggen dat jij de kosten voor jouw rekening moet nemen. Hij mag nu eenmaal van jou verwachten dat je het arbeidsgereedschap dat hij je ter beschikking stelt in goede staat onderhoudt en dat je er als een zogenaamde goede huisvader voor zorgt. Hij zou kunnen zeggen dat die verplichting inhoudt dat je de wagen geregeld poetst of laat poetsen op jouw kosten.

Als werknemer zou jij kunnen zeggen dat de firmawagen een werkinstrument is en dat het aan je werkgever is om het noodzakelijke gereedschap ter beschikking te stellen en daar de kosten van te dragen.

Jan Roodhooft, advocaat