Vier argumenten als je werkgever betaling vraagt voor schade aan je bedrijfswagen

Bij het einde van je tewerkstelling lever je je bedrijfswagen in bij je werkgever. Nadien komt die te zeggen dat er enkele krassen waren op de wagen en vraagt hij dat je daarvoor betaalt. Welke argumenten heb je dan om dat te vermijden?

Het zou de eerste keer niet zijn dat een werkgever bij het einde van de tewerkstelling en op het moment dat je je bedrijfswagen inlevert vraagt dat je een schadevergoeding betaalt omdat er wat schade is aan de wagen (een kleine deuk hier, een kras daar…). Toch heb je vaak goede argumenten om aan de betaling te ontsnappen.

Geen bewijs

In eerste instantie kan je even nakijken of er op het moment dat je de bedrijfswagen destijds in ontvangst nam een staat van de wagen werd opgemaakt. Is dat niet het geval (en ging het niet om een nieuw voertuig dat je afhaalde in de garage) dan kan je zeggen dat je vermoed wordt het voertuig in dezelfde staat terug te geven dan degene waarin je de bedrijfswagen ontving. Je zou dan kunnen zeggen dat je werkgever maar het tegenbewijs moet leveren.

Niet dadelijk ingeroepen

Wordt er op het moment van de afgifte door jou van de wagen geen vaststelling gedaan van de toestand van het voertuig en komt je ex-werkgever er maar enkele weken nadien mee af dat er schade is, dan kan je zeggen dat hij niet bewijst dat de schade door jou werd toegebracht. Het kan dan namelijk perfect zijn dat iemand anders, na de afgifte van het voertuig door jou, de schade veroorzaakte. Ook dan heb je goede argumenten om niet te moeten instaan voor de schade.

Wanneer veroorzaakt?

Zelfs als je werkgever al kan bewijzen dat jij de schade veroorzaakte, kan je nog zeggen dat dat gebeurde tijdens de uitvoering van je arbeidsovereenkomst (en niet in je privétijd) en dat je werkgever niet het tegendeel bewijst. Voor schade die je veroorzaakt tijdens de uitvoering van je arbeidsovereenkomst ben je nu eenmaal enkel aansprakelijk voor je bedrog en je zware schuld. Voor lichte schuld ben je enkel aansprakelijk als die bij jou eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

Schadevergoeding

Kan je je aansprakelijkheid niet betwisten, dan hoef je het nog niet eens te zijn met de schadevergoeding die je ex-werkgever vraagt. Je moet namelijk enkel de werkelijke schade vergoeden. Mogelijk komt ook een omniumverzekering tussen in de vergoeding.

Jan Roodhooft, advocaat