Mag je werkgever de car policy eenzijdig wijzigen?

Als je als werknemer een bedrijfswagen hebt, kunnen je rechten en plichten in verband daarmee in een zogenaamde car policy staan. Kan je werkgever daar dan in de loop van je arbeidsovereenkomst eenzijdig wijzigingen in aanbrengen?

Wat is het?

Een car policy is een document waarin een werkgever richtlijnen meegeeft en afspraken maakt met een werknemer over het gebruik van een bedrijfswagen. Hierin kan onder andere staan wie aanspraak kan maken op een bedrijfswagen, over welk budget een werknemer daarbij beschikt, of de werkgever een laadpaal thuis bij de werknemer voorziet, wie er met de wagen mag rijden en dies meer.

Eenzijdig wijzigen?

Je werkgever mag eenzijdig wijzigingen aanbrengen aan de car policy die in het bedrijf van toepassing is.  Hierbij mag hij echter niet te ver gaan. Zo is het niet toegelaten belangrijke wijzigingen aan te brengen aan essentiële bestanddelen van je arbeidsovereenkomst. Je loon is zo’n essentieel bestanddeel van je arbeidsovereenkomst. Daar mag je werkgever dus niet aan raken.  Hij mag dan ook niet zomaar een aanpassing doorvoeren waardoor je voortaan enkel nog aanspraak kan maken op een bedrijfsvoertuig van een heel wat lagere categorie.

Iets anders wordt het als je met de aanpassing akkoord gaat.  Past je werkgever de car policy aan en vraagt hij je opvolgend de aangepaste versie voor akkoord te ondertekenen, dan ben je daardoor gebonden. Zelfs als er dan een belangrijke wijziging is aan een essentieel bestanddeel van je arbeidsovereenkomst zit je daaraan vast.

Opgenomen in het arbeidsreglement

Als je werkgever de policy opnam in het arbeidsreglement, dan is het voor hem moeilijker om deze te wijzigen. De wet schrijft nu eenmaal een hele procedure voor aan werkgevers die het arbeidsreglement in het bedrijf willen veranderen. Je werkgever zou dan ook die procedure dienen na te leven wil hij een in het arbeidsreglement opgenomen car policy aanpassen.

Jan Roodhooft, advocaat