Mag je je bedrijfswagen verder gebruiken als je van thuis uit moet werken?

Je hebt als werknemer een bedrijfswagen. Mag je werkgever vragen dat je die tijdelijk niet langer gebruikt (en aflevert op het bedrijf) als je verplicht van thuis uit werkt? Gelden er andere regels als je tijdelijk werkloos wordt gesteld?

Volgens de laatste coronamaatregelen is telethuiswerk verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden, tenzij dit onmogelijk is door de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. Maar mag je, als je verplicht van thuis uit werkt, je bedrijfswagen nog wel verder gebruiken?

Enkel professioneel gebruik

Heb je een bedrijfswagen ter beschikking die je enkel voor professionele verplaatsingen mag gebruiken (bijvoorbeeld alleen voor klantenbezoeken) dan kan je die, als je enkel van thuis uit werkt niet meer gebruiken. Je werkgever kan dan wel degelijk vragen dat je de bedrijfswagen inlevert tot op het moment dat het ‘normale’ werkregime herneemt.

Ook privégebruik

Iets anders wordt het als je de bedrijfswagen ook voor privégebruik mocht hanteren. Het gebruik van de wagen is dan een bestanddeel van je loon. Dat betekent dat je ook in de periode dat je verplicht van thuis uit werkt je bedrijfswagen verder mag gebruiken.

Je werkgever kan dan ook niet vragen dat je de wagen tijdelijk laat staan of inlevert op het bedrijf. Doet hij dat toch, dan wijzigt hij eenzijdig je arbeidsvoorwaarden wat niet zomaar is toegelaten. Hetzelfde geldt trouwens als je bijvoorbeeld arbeidsongeschikt wordt omdat je een covid-19-besmetting opliep en dat voor de periode dat je werkgever je een gewaarborgd loon moet betalen.

Tijdelijk werkloos

Ben je ten gevolge van de coronacrisis tijdelijk werkloos, dan geldt een andere regeling. Je werkgever moet je dan niet langer een loon uitbetalen. Je hebt integendeel recht op een werkloosheidsuitkering. Je werkgever kan dan ook vragen dat je de bedrijfswagen tijdelijk inlevert. Hij zou wel met jou kunnen afspreken dat je tegen betaling van een vergoeding de wagen verder kan gebruiken.

Jan Roodhooft, advocaat