Kan je werkgever het gebruik van je tankkaart beperken?

De prijzen aan de pomp rijzen de laatste tijd de pan uit. Kan je werkgever, als je het privégebruik van een bedrijfswagen met tankkaart hebt, het brandstofgebruik daarvan nu beperken? Met welke spelregels moet je daarbij rekening houden?

De dure brandstofprijzen leiden er misschien wel toe dat je werkgever beperkingen wil aanbrengen aan de tankbeurten die je op zijn kosten doet met je bedrijfswagen. Maar kan dat wel?

Afspraken maken kan

Je werkgever kan in je arbeidsovereenkomst (of bijvoorbeeld in een car policy) afspraken met je maken over welk gebruik je kan maken van de tankkaart. Dat gebruik hoeft niet onbeperkt te zijn. Het is dus perfect mogelijk om daaraan bijvoorbeeld een maandelijks maximum aan te brengen. Om je rechten te kennen is het dus van belang om in eerste instantie deze documenten erop na te lezen.

In de loop van de arbeidsovereenkomst kunnen deze afspraken trouwens in onderling akkoord (of in akkoord met de werknemersvertegenwoordiging) worden aangepast. Zo kan, als jij en de werkgever het erover eens zijn, bijvoorbeeld een addendum aan de arbeidsovereenkomst worden opgemaakt waarin de beperkingen worden opgenomen.

Eenzijdig aanpassen?

Waar je werkgever in onderling akkoord met jou beperkingen zou kunnen aanbrengen aan het gebruik van je tankkaart, kan hij dat niet zomaar eenzijdig beslissen. Doet je werkgever dat toch dan zou je kunnen zeggen dat hij een verboden eenzijdige wijziging aanbrengt aan je arbeidsovereenkomst. Je loon en de voordelen in natura die je hebt (waaronder het gebruik van de tankkaart) zijn nu eenmaal essentiële elementen van je arbeidsovereenkomst die niet zomaar eenzijdig door je werkgever mogen worden gewijzigd.

Hij doet het toch

Brengt je werkgever toch eenzijdige wijzigingen aan het gebruik van je tankkaart aan, dan kan je dat betwisten. Je kan je werkgever vragen om de wijziging terug te draaien. Doet hij dat niet, dan kan je eventueel zelfs zeggen dat je werkgever de arbeidsovereenkomst eenzijdig verbreekt. Doe dat echter niet zonder eerst juridisch advies in te winnen.

Jan Roodhooft, advocaat