Recht op deconnectie: nood aan duidelijke afspraken

Sinds 1 april hebben werknemers het recht om onbereikbaar te zijn na hun werktijd. Volgens zo’n drie op de vier werknemers (74%) is dat een goede zaak. Toch denken bijna twee op de drie werknemers (65%) dat het ‘recht op deconnectie’ in de praktijk niet altijd haalbaar zal zijn. Het ontbreekt in heel wat bedrijven ook nog aan duidelijke afspraken.

Beantwoord jij werkgerelateerde whatsappjes, telefoontjes of mails in het weekend of ’s avonds? En voel je je daartoe verplicht? Hoeft niet, want sinds 1 april hebben werknemers van een bedrijf van meer dan 20 werknemers het recht om onbereikbaar te zijn na hun werktijd. Mailtjes, telefoontjes en e-mails na de werkuren gaan volgens de helft van de respondenten trouwens om niet dringende zaken. 74% van de werknemers vindt het recht op deconnectie een goed initiatief. Hoe jonger, hoe meer ze hiervoor te vinden zijn. Terwijl nog 80% van de Gen Z’ers ‘het recht op deconnectie’ een goed idee vindt, loopt dit terug tot 77% van de millennials en 69% bij de 50-plussers.

Flexibel uurrooster

“Nu we vaker van thuis uit werken, vloeien onze werk- en privétijd meer in elkaar over. Bij telewerk gaan we al eens onze kinderen van school afhalen om die werktijd dan ’s avonds terug in te halen. Zo werkt ruim 1 op de 3 (34%) vandaag niet meer volgens een vast werkrooster. Dit is een logische evolutie, maar het houdt in dat er nieuwe afspraken nodig zijn over hoe we toch kunnen deconnecteren”, vertelt Gille Sebrechts, CEO van Protime, marktleider in tijdregistratie. En net bij die afspraken knelt het schoentje.

Nog weinig afspraken

Bij slechts een derde van de werknemers (33%) werden er binnen het bedrijf afspraken gemaakt over de beschikbaarheid na de werkuren. Bij 51% van de respondenten gebeurde dit niet terwijl 16% het antwoord op de vraag schuldig bleef. Bij grotere bedrijven zien we meer afspraken dan bij kleinere. “Goede afspraken en overleg zijn echter cruciaal, zodat verwachtingen ten aanzien van elkaar duidelijker worden”, stelt Lode Godderis, professor arbeidsgeneeskunde aan de KU Leuven. “Naast goede afspraken over bereikbaarheid, helpt het recht op deconnectie om een kader te scheppen. Dat blijkt ook uit het onderzoek; het stimuleert het bewustzijn – moet dit telefoontje of mail nog gebeuren na de werktijd? – én het overleg hierover. 41% zou met het ‘recht op deconnectie’ meer op hun strepen staan wanneer er buiten de werkuren contact met hen wordt opgenomen.”

Minder werkstress

Terwijl ruim een kwart (28%) door dit ‘recht op deconnectie’ minder autonomie vreest om zijn of haar werktijd zelf in te vullen, vindt bijna een op de drie (30%) dat deze maatregel een positief effect zal hebben op het werknemerswelzijn. Meer dan de helft van de werknemers (57%) ervaart namelijk over het algemeen een hoge werkdruk en 4 op de 10 heeft moeite om na het werk tot rust te komen. Recht op deconnecteren zou de werkstress significant verminderen.

Mieke Vercruijsse

Bron: Protime