Model (6): Brief te sturen bij een eenzijdige wijziging van je arbeidsovereenkomst

Als je werkgever eenzijdig een belangrijke wijziging aan een essentieel element van je arbeidsovereenkomst aanbrengt hoef je dat niet zomaar te aanvaarden. Denk daarbij bijvoorbeeld maar aan het geval dat deze je loon eenzijdig verlaagt. Of er al dan niet een belangrijke wijziging is van een essentieel bestanddeel van je arbeidsovereenkomst hangt af van geval tot geval. Bij een discussie heeft de rechtbank het laatste woord.

Is er sprake van een verboden eenzijdige wijziging van je arbeidsovereenkomst dan zou je kunnen vaststellen dat je werkgever die daardoor eigenlijk beëindigt (impliciet ontslag) en een verbrekingsvergoeding van hem vragen. Doe dat niet zonder professioneel advies in te winnen. Als je ten onrechte een impliciet ontslag vaststelt, ben je nu eenmaal je job kwijt en riskeer jij een verbrekingsvergoeding te moeten betalen.

In afwachting dat je professioneel advies inwint kun je alvast het hier opgenomen model van brief sturen aan je werkgever. Verstuur het schrijven via een aangetekende brief en wacht niet te lang om effectief het nodige advies in te winnen. Gaat je werkgever in op je vraag en draait die de wijziging terug, dan heb je meteen je oude arbeidsvoorwaarden terug.

Jan Roodhooft, advocaat

Naam werkgever

Adres werkgever

Plaats, datum

AANGETEKEND

Geachte dames en heren,

Ik verwijs naar de tussen ons bestaande arbeidsovereenkomst. Ik dien vast te stellen dat u eenzijdig mijn arbeidsvoorwaarden heb gewijzigd. Meer bepaald **** (aangeven wat er juist gewijzigd is, zo bv. ‘meer bepaald hebt u eenzijdig en zonder redenen beslist mij het privégebruik van een firmawagen af te nemen zonder in een aangepaste vergoeding hiervoor te voorzien).

Ik kan deze eenzijdige wijziging van mijn arbeidsovereenkomst niet aanvaarden en ga er niet mee akkoord. Ik verzoek u dan ook uw eenzijdige beslissing dadelijk retroactief ongedaan te maken en de tussen ons overeengekomen arbeidsvoorwaarden opnieuw strikt te respecteren. Ik zie uw bevestiging hiervan per kerende tegemoet.

Ik behoud mij alle mogelijke rechten voor in het geval u op deze aanmaning niet zou ingaan.

Met de meeste hoogachting

Je naam

Je adres