Model (2): Brieven om een aanvullende opzegvergoeding te vragen

Het gebeurt maar al te vaak dat een werkgever die een arbeidsovereenkomst eenzijdig beëindigt een te korte opzegtermijn geeft of een te lage opzegvergoeding uitbetaalt. Voor deze beide hypotheses geven we een verschillend model van brief die je aan je (ex-)werkgever kan sturen.

Vooraleer je het schrijven opmaakt, dien je na te kijken op welke opzegtermijn je gerechtigd was. Ga tevens na wat je jaarloon was, waarbij ook met een belangrijk aantal voordelen in natura rekening moet worden gehouden als je die kreeg (zo bijvoorbeeld privégebruik firmawagen, werkgeversgedeelte maaltijdcheques, enz. (zie onder andere Regiotalent)).

Bereken vervolgens hoeveel ‘jaarloon’ je had moeten krijgen gedurende de normale duur van je opzegtermijn.

Brutocijfers

Vergelijk je eigen berekening met wat je werkgever uitrekende. Betaalde die je minder vraag dan het restant op. Ga bij wat je opvraagt uit van de brutocijfers. Je werkgever zal je wel enkel het nettogedeelte betalen (na afhouding van fiscale en sociale inhoudingen).

Verstuur de aanmaning naar je werkgever via een aangetekende brief. Betaalt hij niet (correct) schakel dan de hulp in van een advocaat of van je vakbond. Doe dat tijdig. Weet dat vorderingen uit hoofde van de arbeidsovereenkomst meestal verjaren één jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst.

Naam werkgever

Adres werkgever

Aangetekend

Geachte Mevrouw,

Geachte Heer,

Ik kom terug op de tussen ons gesloten arbeidsovereenkomst. U hebt intussen de arbeidsovereenkomst beëindigd met naleving van een opzegtermijn.

De opzegtermijn die u mij daarbij gaf is evenwel te laag. U had bij de bepaling van de opzegtermijn nu eenmaal rekening moeten houden met een termijn van ****. Ik ben dan ook gerechtigd op een bijkomende opzegvergoeding.

Aangezien mijn jaarloon met inbegrip van vakantiegeld en allerhande voordelen in natura *** euro bedroeg ben ik van oordeel gerechtigd te zijn op betaling van een bedrag van *** euro.

Ik verzoek u dan ook het nettogedeelte corresponderend met deze vergoeding per kerende over te maken op mijn rekeningnr. ***. U zal mij tevens de hiermee corresponderende sociale documenten willen bezorgen.

Met de meeste hoogachting

Uw naam

Uw adres

_____________________________________________________________

Naam werkgever

Adres werkgever

Aangetekend

Geachte Mevrouw,

Geachte Heer,

Ik kom terug op de tussen ons gesloten arbeidsovereenkomst. U hebt intussen de arbeidsovereenkomst beëindigd met betaling van een opzegvergoeding.

De opzegvergoeding die u daarbij betaalde is evenwel te laag. U ging bij de berekening immers uit van een verkeerde opzegtermijn en/of een verkeerd jaarloon.

Concreet had u rekening moeten houden met een opzegtermijn van ****. Het jaarloon (met inbegrip van vakantiegeld en allerhande voordelen in natura) dat u in aanmerking had dienen te nemen bedraagt *** euro

U had mij dan ook samengevat een bedrag dienen te betalen van *** euro. In realiteit stortte u slechts *** . Ik ben dan ook lastens u nog gerechtigd op een bijkomende vergoeding van *** euro.

Ik verzoek u dan ook het nettogedeelte corresponderend met deze vergoeding per kerende over te maken op mijn rekeningnr. ***. U zal mij tevens de hiermee corresponderende sociale documenten willen bezorgen.

Met de meeste hoogachting

Uw naam

Uw adres