Mag je werkgever ‘zo maar’ een einde maken aan je arbeidsovereenkomst?

Hoewel je werkgever nooit een negatieve opmerking gaf over je presteren binnen het bedrijf beëindigt deze plots je arbeidsovereenkomst. Moet je dat dan zo maar aanvaarden? Welke stappen kan je dan ondernemen?

Een ontslag met naleving van een opzegtermijn of een verbreking van je arbeidsovereenkomst door je werkgever kan wel eens als een complete verrassing komen. Maar moet je werkgever voor hij daartoe overgaat niet eerst bjvoorbeeld een evaluatie met je doen of je opmerkingen hebben gegeven over je functioneren?

Beëindigen kan

Als je werkgever je arbeidsovereenkomst wil opzeggen met naleving van een opzegtermijn of als deze ze wil verbreken met betaling van een opzegvergoeding, dan kan hij dat in principe van de ene dag op de andere doen. Er bestaat geen regel die zegt dat je werkgever eerst bijvoorbeeld een evaluatiegesprek met je moet hebben of dat deze bijvoorbeeld zijn ontevredenheid over je prestaties binnen het bedrijf moet hebben uitgedrukt.

Motivering vragen

Je werkgever moet je ontslag zelfs niet spontaan motiveren, tenzij het zou gaan om een ontslag om een dringende reden. Niettemin kan jij zelf vragen naar een motivering van je ontslag. Dat moet je doen binnen de twee maanden na het einde van je arbeidsovereenkomst. Als je een opzegtermijn moet presteren dan kan je om de motivering vragen binnen een termijn van zes maanden na de betekening van de opzegging, zonder dat die termijn evenwel twee maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst kan overschrijden.

Kennelijk onredelijk ontslag

Blijkt het ontslag dat je werkgever je gaf uiteindelijk kennelijk onredelijk te zijn, dan kan je wel een vergoeding vragen. Die bedraagt tussen 3 en 17 weken loon. Een ontslag is daarbij kennelijk onredelijk als het gebaseerd is op redenen die geen verband houden met de geschiktheid of het gedrag van de werknemer of die niet berusten op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, de instelling of de dienst en waartoe nooit beslist zou zijn door een normale en redelijke werkgever.

Jan Roodhooft, advocaat