Mag je werkgever TikTok op je smartphone verbieden?

Steeds meer overheden verbieden TikTok op werktelefoons en -computers van hun personeel, uit schrik voor spionage vanuit China. Maar hoe zit dat bij jou in het bedrijf? Kan je werkgever je al eveneens een soortgelijk verbod opleggen?

Overheden zijn op dit moment bijzonder argwanend tegenover TikTok. Bij werkgevers is dat minder het geval. Maar wat als je werkgever je toch zou willen verbieden TikTok op je smartphone te installeren?

Smartphone van het bedrijf

Heb je een smartphone van het bedrijf, dan kan je werkgever je wel degelijk verbieden om TikTok te installeren op het toestel in kwestie. Deze regel geldt zelfs als je de smartphone ook privé mag gebruiken. Je werkgever is nu eenmaal de eigenaar van het toestel en kan dan ook beslissen over hoe je dat mag gebruiken en welke applicaties je er op mag installeren.

In de praktijk zal je werkgever dit verbod best vastleggen in een policy die aangeeft welk gebruik je kan maken van de smartphone en welke grenzen eraan zijn. Je werkgever mag ook binnen de wettelijke grenzen controle houden of je deze regels wel naleeft.

Je houdt je er niet aan

De policy in kwestie kan meteen bepaalde sancties opnemen voor het geval je je niet aan de spelregels houdt. Zo kan de policy bijvoorbeeld bepalen dat je het toestel dan niet langer meer mag gebruiken. Je zou ook een tuchtsanctie kunnen oplopen. Opdat dit zou kunnen moet dat wel zo voorzien zijn in het arbeidsreglement. In extreme gevallen waarin je je niet houdt aan de vastgelegde regels riskeer je zelfs te worden ontslagen om een dringende reden.

Privételefoon

Je werkgever kan je integendeel niet verbieden om TikTok te installeren op je privételefoon. Dat geldt zelfs als je de telefoon geregeld meeneemt naar het werk. Je werkgever mag je wel informeren en sensibiliseren over de volgens hem nadelige gevolgen van TikTok. Hij kan al eveneens aangeven dat je geen toegang krijgt tot bedrijfsinformatie via een telefoontoestel waarop TikTok is geïnstalleerd.

Jan Roodhooft, advocaat