Kan je werkgever je verbieden op te komen bij de verkiezingen 2024?

Je hebt de ambitie om volgend jaar bij de verkiezingen op een verkiezingslijst te gaan staan. Moet je je werkgever daarvan dan verwittigen? Kan je werkgever je ook verbieden om bij de verkiezingen ‘op te komen’.

Volgend jaar zijn er zowel gemeenteraadsverkiezingen als verkiezingen voor het Europees parlement, de kamer van volksvertegenwoordigers en de regionale parlementen. Hier en daar begint men mensen al stilaan te polsen om te horen of ze niet bereid zijn om op een verkiezingslijst te gaan staan. Moet je dan als men jou polst rekening houden met je werkgever?

Een verbod kan niet

Je werkgever kan je in principe niet verbieden om op een verkiezingslijst te gaan staan, ongeacht bij welke partij je opkomt. Zet hij toch zo’n verbod in je arbeidsovereenkomst dan is dat niet geldig. Je werkgever kan er zich dus niet op beroepen. Op deze regel bestaat enkel een uitzondering als je zou werken in een bedrijf dat behoort tot een welbepaalde politieke zuil en je zou willen opkomen voor een partij die niet tot deze politieke zuil behoort.

Verwittigen?

Als je wil opkomen bij de verkiezingen ben je wettelijk gezien ook niet verplicht om je werkgever daarvan te verwittigen. Toch is het vaak beter om dit wel zelf bij hem ‘aan te brengen’. Je werkgever zal je politieke ambities nu eenmaal wellicht liever van jou vernemen dan dat hij dat ergens anders verneemt (doordat hij je bijvoorbeeld op één of andere affiche ziet staan).

En als je werkgever je ontslaat?

Als je werkgever je ontslaat omdat je politieke ambities hebt, kan je wel eens argumenteren dat er sprake is van discriminatie op grond van je politieke overtuiging. Je kan dan een vergoeding vragen van zes maanden loon. Een eventuele andere denkpiste bestaat erin een schadevergoeding te vragen wegens kennelijk onredelijk ontslag. Je hebt dan recht op een vergoeding ten bedrage van 3 tot 17 weken loon. Weet ook dat werknemers die een politiek mandaat uitoefenen of zich daarvoor kandidaat stellen, een wettelijke bescherming tegen ontslag genieten.

Jan Roodhooft, advocaat