Kan je werkgever je ontslaan omdat je een medische ingreep moet ondergaan?

Door een noodzakelijke medische ingreep die je moet laten doen, zal je een aantal weken arbeidsongeschikt zijn. Kan je werkgever dat dan aangrijpen om je te ontslaan? Wat kan je doen als dat toch gebeurt?

Op het moment dat je aan je werkgever meedeelt dat je een operatie moet ondergaan en dat je wekenlang afwezig zal zijn, laat deze merken dat hij dat niet ziet zitten (“als je zoveel weken afwezig bent zal ik je moeten ontslaan”). Maar kan dat wel?

Ontslag geven kan

Als je een arbeidsovereenkomst afsloot met je werkgever voor onbepaalde tijd en je geen bijzondere beschermingsregime hebt in het bedrijf kan je werkgever te allen tijde je arbeidsovereenkomst opzeggen met naleving van een opzegtermijn of je arbeidsovereenkomst verbreken mits betaling van een verbrekingsvergoeding. Een ontslag om een dringende reden zal in de regel hoegenaamd niet aan de orde zijn in een dergelijk geval.

Discriminatie

Als je werkgever je effectief ontslaat omdat je moet worden geopereerd kan je argumenteren dat er sprake is van discriminatie in zijnen hoofde op basis van je gezondheidstoestand. De zogenaamde antidiscriminatiewet verbiedt nu eenmaal discriminatie bij een ontslag op basis van gezondheidstoestand. Roep je dit in dan moet je de feiten aantonen die het bestaan van discriminatie op grond van je gezondheidstoestand aannemelijk maken. Het is dan vervolgens aan je werkgever om dit vermoeden te weerleggen en aan te tonen dat er redenen waren die vreemd waren aan je gezondheidstoestand om tot je ontslag over te gaan. Slaagt je werkgever er niet in om dit bewijs te leveren dan kan je een schadevergoeding vragen van zes maanden loon (bovenop je verbrekingsvergoeding).

Kennelijk onredelijk ontslag

Een andere denkpiste bestaat er eventueel in je werkgever te vragen je ontslag te motiveren en opvolgend een schadevergoeding te vragen wegens kennelijk onredelijk ontslag. Op die basis kan je eventueel een vergoeding vragen tussen de 3 en 17 weken loon. Weet wel dat de vergoeding die je op die basis eventueel kan vragen niet kan worden gecombineerd met de vergoeding van 6 maanden loon waarop je aanspraak kan maken bij discriminatie.

Jan Roodhooft, advocaat