Kan je je uurrooster laten aanpassen als je de kinderen week om week bij je hebt?

Je bent uiteen met de andere ouder van je kinderen en hebt je kinderen week om week bij jou.  Kan je dan vragen aan je werkgever dat je in de week waarin de kinderen bij jou zijn minder moet werken?  Met welke spelregels moet je rekening houden?

Arbeidsdeal

De zogenaamde arbeidsdeal die vorig jaar werd goedgekeurd laat je als voltijds werknemer toe om aan je werkgever te vragen je werk te regelen in cycli van twee weken. Daarbij kan je dan in de week dat de kinderen bij jou zijn minder werken om de uren in kwestie in te halen in de week dat je de kinderen niet hebt. In juli, augustus en september en bij onvoorziene omstandigheden is zelfs een spreiding over vier weken mogelijk.

Weet wel dat er aan dit alles grenzen zijn. Je mag in de week dat je meer wil werken nu eenmaal in principe niet meer werken dan 9 uur per dag en 45 uur per week.

De vraag stellen

Het is aan jou als werknemer om de vraag te stellen aan je werkgever of die akkoord kan gaan met de aangepaste uurrooster.  Bij het stellen van die vraag moet je overigens geen bijzondere formaliteiten naleven. Zo is het bijvoorbeeld niet nodig de vraag te stellen via een aangetekende brief.

De werkgever beslist

Waar jij de vraag kan stellen om minder te mogen werken in de week waarin de kinderen bij jou zijn, is het je werkgever die beslist of hij al dan niet ingaat op jouw vraag.  Gaat hij ermee akkoord, dan moeten die afspraken op papier gezet worden.  In deze overeenkomst moeten de modaliteiten van het wisselend weekregime voor een periode van maximaal zes maanden worden vermeld.  Na deze zes maanden moet je een verlenging vragen die wederom voor zes maand kan. Weet overigens dat er geen beperkingen zijn aan het aantal keer dat je zo’n verlenging kan vragen.

En als hij weigert?

Je werkgever is niet verplicht om op je vraag in te gaan. Doet hij dat niet dan moet hij dit binnen de maand schriftelijk motiveren. Weet overigens dat de wet je een ontslagbescherming biedt als je een dergelijke vraag aan je werkgever stelt.

Jan Roodhooft, advocaat