Kan je je bedrijfswagen ‘overkopen’ als je arbeidsovereenkomst eindigt?

Je huidige werkgever stelt je een bedrijfswagen ter beschikking die je ook privé mag gebruiken en waarvan je zeer tevreden bent. Kan je deze wagen overkopen van je werkgever als je arbeidsovereenkomst eindigt? Kan je werkgever je ook verplichten de wagen over te kopen?

Overkopen mag

Je kan na het einde van je arbeidsovereenkomst (of nadat je je opzeg gaf of kreeg) perfect met je werkgever overeenkomen dat je de bedrijfswagen overkoopt. Je zal het dan wel onderling eens moeten worden over de prijs. Kom je samen tot een dergelijk akkoord, maak dan een contract op waarin onder andere wordt aangegeven welke wagen je precies koopt en tegen welke prijs. Weet dat je werkgever wellicht ook zal willen bepalen dat je de wagen koopt in de staat waarin die zich bevindt zonder waarborg voor verborgen gebreken.

Is er sprake van een leasing die je wil voortzetten dan zal niet enkel je werkgever daarmee akkoord moeten gaan. Ook de leasingmaatschappij zal dan haar zegen moeten geven dat jij het contract voortzet.

Maar het moet niet

Waar je de wagen kan overnemen als je dat wenst (en je werkgever het daarmee eens is) kan je niet verplicht worden om dat te doen. De wet zegt nu eenmaal dat je op het moment dat je arbeidsovereenkomst stopt, het bedrijfsmateriaal dat eigendom is van je werkgever aan hem in goede staat moet teruggeven. Je werkgever kan je ook geen vergoeding vragen omdat hij de wagen bijvoorbeeld speciaal voor jou kocht of omdat hij door de leasing niet verder te zetten een vergoeding moet betalen aan de leasingmaatschappij.

Andere afspraken?

Je werkgever kan ook geen clausule opnemen in je arbeidsovereenkomst waarbij je toch wordt verplicht om de wagen bij het einde van de tewerkstelling over te kopen of om de leasing dan in persoonlijke naam voort te zetten. Staat er toch een dergelijke bepaling in je arbeidsovereenkomst, dan zal die niet geldig zijn en kan je werkgever zich er niet op beroepen. Dat werd al bevestigd door het arbeidshof in Brussel dat oordeelde dat een clausule in de arbeidsovereenkomst die de werknemer verplicht de leaseovereenkomst voor zijn bedrijfswagen persoonlijk voort te zetten na het einde van de arbeidsovereenkomst niet geldig is.

Jan Roodhooft, advocaat