Heb je als commercieel bediende recht op een uitwinningsvergoeding?

Wie als handelsvertegenwoordiger tewerkgesteld is en ontslagen wordt, kan wel eens aanspraak maken op een uitwinningsvergoeding. Kan je die ook vragen als je als commercieel bediende werkzaam was bij je werkgever en die je ontslaat?

Handelsvertegenwoordiger

Een handelsvertegenwoordiger die ontslagen wordt door zijn werkgever heeft bovenop de opzegtermijn (of opzegvergoeding) ook recht op een uitwinningsvergoeding als enkele voorwaarden vervuld zijn. Meer bepaald moet hij minstens één jaar anciënniteit hebben en mag er geen sprake geweest zijn van een terecht ontslag om een dringende reden. Bovendien moet de handelsvertegenwoordiger nadeel geleden hebben door de beëindiging en moet hij cliënteel aangebracht hebben tijdens de tewerkstelling. De uitwinningsvergoeding bedraagt drie maanden loon te vermeerderen met één maand extra loon per begonnen schijf van vijf jaar anciënniteit.

En als bediende?

Ben je commercieel bediende in het bedrijf dan kan je integendeel geen aanspraak maken op zo’n vergoeding, tenzij je in werkelijkheid de functie van handelsvertegenwoordiger uitoefende. Het is namelijk de concrete inhoud van je functie die bepalend is om te weten of je zo’n vergoeding kan vragen. De functietitel die je werkgever je geeft of de betiteling van je arbeidsovereenkomst is integendeel niet van belang.

De jobinhoud telt

Om te weten of je een handelsvertegenwoordiger bent of niet is de inhoud van je job dus bepalend. De wet zegt daarbij dat een handelsvertegenwoordiger een werknemer is die cliënteel opspoort en bezoekt met het oog op het onderhandelen of het sluiten van zaken. Je zal dus een belangrijk deel van je tijd op de baan moeten zijn. Oefen je je activiteit bijvoorbeeld alleen maar uit op de ondernemingszetel en heb je louter telefonisch contact met klanten of mogelijke klanten dan zal je niet als een handelsvertegenwoordiger kunnen worden aanzien.

Jan Roodhooft, advocaat