Dit moet je weten over je (nieuw) wettelijk recht om meerdere jobs te hebben

Een nieuwe wet die binnenkort gepubliceerd wordt, geeft je als werknemer het recht om meerdere jobs te hebben en buiten je werkuren bij je werkgever ook voor een andere werkgever te werken. Wat moet je daarvan weten?

Op dit moment is het reeds zo dat je werkgever je niet zomaar onbeperkt kan verbieden om buiten de werkuren ook elders aan de slag te gaan. Men wijst daarbij op de zogenaamde vrijheid van arbeid. Door de nieuwe wet wordt dat recht om voor meerdere werkgevers te werken nu ook wettelijk verankerd.

Je werkgever mag het niet verbieden

Het uitgangspunt van de nieuwe wet is dat je werkgever je niet mag verbieden om buiten de werkuren aan de slag te gaan bij één of meerdere andere werkgevers. Meer nog, je werkgever mag je ook niet nadelig behandelen als je meerdere jobs hebt.

Er zijn uitzonderingen

Op de voorgaande regel bestaat wel een uitzondering. Meer bepaald zegt de wet dat zo’n verbod wel kan worden opgelegd als dat wettelijk is toegelaten. Wat die wettelijke toelating juist inhoudt, wordt in de wet zelf niet aangegeven. Daarvoor dient gekeken te worden naar andere wetten.

Bij de voorbereiding van de wet werden een aantal voorbeelden gegeven. Zo mag je als werknemer tijdens je arbeidsovereenkomst geen andere job uitoefenen waarmee je je werkgever concurrentie aandoet. Je mag al evenmin bedrijfsgeheimen die je bij je werkgever verneemt bekendmaken en dat bijvoorbeeld in je andere job. Je mag je verder in je andere job ook niet bezondigen aan onrechtmatige concurrentie van je werkgever.

Geldboete

Houdt je werkgever zich niet aan deze regels dan riskeert hij een administratieve of strafrechtelijke geldboete, die wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken medewerkers. Bovendien moet je als werknemer geen rekening houden met een clausule in je arbeidsovereenkomst die ingaat tegen deze wettelijke spelregels. Een dergelijke clausule zal nu eenmaal niet geldig zijn.

Jan Roodhooft, advocaat