Zware arbeidsongevallen: 7 op 10 met onervaren medewerkers

Het aantal zware arbeidsongevallen dat gebeurt met onervaren medewerkers kent een stijging tot meer dan 70%. De gemiddelde anciënniteit van de medewerkers die betrokken raken bij ernstige arbeidsongevallen is 4,6 jaar. “Vaak bereiken die mensen een punt waarop ze misschien denken genoeg ervaring te hebben en ze dan roekelozer worden”, vertelt Bart Geerts, teamleader arbeidsveiligheid bij Liantis.

Maar liefst 70,5% van de ernstige ongevallen op de werkvloer gebeurde in 2020 met medewerkers die minder dan 5 jaar in dienst zijn. In 2019 was dat 66,4%. Een en ander blijkt uit cijfers van de externe preventiedienst Liantis die vorig jaar 665 ernstige arbeidsongevallen onderzocht bij Belgische werkgevers. Dat zijn er ongeveer evenveel als in 2019. Ernstige arbeidsongevallen zijn bijvoorbeeld ongevallen met dodelijke afloop of ongevallen die leiden tot een zwaar of blijvend letsel. Het ging dan vooral om breuken (68,6%), brandwonden (11,9%) en verlies van lichaamsdelen zoals vingerkootjes (5,7%). Vooral de ledematen (de handen en vingers, de voeten en de enkels) bleken het meest kwetsbaar bij de ongevallen op de werkvloer.

Geen verschil in leeftijd

Vooral medewerkers met minder ervaring zijn betrokken bij zware arbeidsongevallen. “De gemiddelde anciënniteit van de medewerkers die betrokken raken bij ernstige arbeidsongevallen is 4,6 jaar”, vertelt Bart Geerts, teamleader arbeidsveiligheid bij Liantis. “Vaak bereiken die mensen een punt waarop ze misschien denken genoeg ervaring te hebben en ze dan roekelozer worden.”

Slechts 14,1% van alle arbeidsongevallen gebeurt dan weer met mensen die meer dan 10 jaar in dienst zijn. “Maar belangrijk: dit staat helemaal los van leeftijd. De arbeidsongevallen gebeuren zowel met jonge als met oudere mensen. De gemiddelde leeftijd van de betrokken medewerkers is 39,3 jaar”, vervolgt Bart.

Vooral met machines

Volgens de expert zijn heel wat arbeidsongevallen te wijten aan onvoorzichtigheid. “We zien bijvoorbeeld dat ‘verlies van controle over een machine’ in één derde van de gevallen aan de basis van een ernstig ongeval ligt. Op de tweede plek komt vallen van hoogte. Zo weten we dat sommige werknemers denken: ‘we gaan wat tijd winnen door geen valharnas aan te doen. Zo kunnen we sneller het werk verrichten’. Maar dat is levensgevaarlijk. Het kadert misschien wat in de tijdsgeest om alles ‘snel-snel’ te doen, maar preventie blijft cruciaal”, voegt hij eraan toe.

Belang van preventie

Bart benadrukt het belang van preventie: “We weten nochtans dat heel wat werkgevers er echt werk van maken om de veiligheidsmaatregelen en het belang van veiligheid goed in te peperen bij hun mensen. Maar we moeten er blijven op hameren zodat we het aantal arbeidsongevallen zo laag mogelijk kunnen houden”, besluit hij.

Mieke Vercruijsse