Opnieuw meer ernstige arbeidsongevallen in 2021

Slecht nieuws, want in 2021 steeg het aantal ernstige ongevallen op de werkvloer opnieuw. Volgens experten speelt de krappe arbeidsmarkt een rol. Door de krapte zijn namelijk heel wat mensen zonder of met weinig ervaring aan de slag gegaan. Eén en ander blijkt uit de registratie van de erkende externe preventiedienst Liantis.

Hoewel nog steeds minder mensen naar het werk trokken in 2021, registreerde de erkende externe preventiedienst Liantis het afgelopen jaar net meer (+2,11%) ernstige arbeidsongevallen dan in 2020 en 2019. Gebrek aan ervaring zou daarbij een grote rol spelen. “Dat vergroot de kans op een ernstig ongeval, hoewel de meeste arbeidsongevallen nochtans makkelijk te voorkomen zijn”, verklaart Bart Geerts teamleader arbeidsveiligheid bij Liantis.

Aantal zware ongevallen stijgt

In 2021 onderzocht de erkende externe preventiedienst Liantis 679 ernstige arbeidsongevallen bij Belgische werkgevers. Dat zijn arbeidsongevallen met dodelijke afloop of ongevallen die leiden tot een zwaar of blijvend letsel. In 2020 ging het om 665 ernstige arbeidsongevallen, een verschil van 2,11%. In 2019 – nog voor de coronacrisis en het thuiswerk – lag het aantal ernstige arbeidsongevallen op 664, ongeveer evenveel als in 2020. Het aantal arbeidsongevallen met een dodelijk afloop daalde in 2021 wel van 14 (2020) naar 8.

Onervaren medewerkers

Meer dan zeven op de tien ongevallen in 2020 gebeurden met medewerkers die minder dan 5 jaar in dienst zijn. Dat is een lichte stijging ten opzichte van 2020. Opvallend is dat de helft daarvan tijdens het eerste werkjaar voorvalt. “Door de tekorten op de arbeidsmarkt gingen er veel nieuwe, onervaren mensen aan de slag. We weten dat deze groep een grote kans loopt op een arbeidsongeval”, legt Geerts uit. Bij nieuwe medewerkers is een goed onthaal cruciaal: “Het is zo ontzettend belangrijk om aandacht te besteden aan een goed onthaalbeleid met voldoende aandacht voor veiligheid op de werkvloer. Enkel zo kunnen we het aantal ernstige arbeidsongevallen bij onervaren medewerkers zo veel als mogelijk reduceren”, vervolgt hij.

Vooral ledematen getroffen

De top drie van meest geblesseerde lichaamsdelen bestaat uit de vingers, gevolgd door voeten of enkels en ten slotte handen en polsen. Daarbij gaat het in de meeste gevallen (73,3%) om breuken en brandwonden (11,5%).

Inzetten op preventie

Wanneer een ernstig arbeidsongeval zich voordoet, zijn bedrijven en organisaties verplicht om dat te laten onderzoeken en zich te laten bijstaan, om ongevallen in de toekomst te vermijden. En dat lukt ook: “Bedrijven die na een arbeidsongeval investeren in arbeidsongevallenpreventie, hoeven we meestal geen tweede keer te bezoeken”, vertelt Bart Geerts. Van de 679 ongevallen in 2021, ging het 606 keer om een eerste ernstig voorval in dat bedrijf of organisatie. “Inzetten op preventie is dus een belangrijk aandachtspunt voor alle bedrijven”, besluit hij.

Mieke Vercruijsse