Kan een ongeval tijdens je opleiding een arbeidsongeval zijn?

Tijdens het volgen van een opleiding (of op de weg naar of van de opleiding) word je het slachtoffer van een ongeval. Kan je dan zeggen dat er sprake is van een arbeidsongeval? Moet je hiervan aangifte doen bij de arbeidsongevallenverzekeraar?

Als er tijdens het volgen van een opleiding iets misgaat (bijvoorbeeld bij het aanleren van het gebruik van een machine) kan je daardoor wel eens gewond geraken. Maar wist je dat je dan wel eens een vergoeding kan krijgen van de arbeidsongevallenverzekeraar van je werkgever?

Arbeidsongeval of niet

Een arbeidsongeval is een ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt, en dat een letsel veroorzaakt. Volg je een interne opleiding in het bedrijf waar je werkt en word je daarbij het slachtoffer van een ongeval, dan zal dat allicht een arbeidsongeval zijn.

Word je tijdens een externe opleiding het slachtoffer van een ongeval, dan kan dat al eveneens een arbeidsongeval zijn. Voorwaarde is dan wel dat het gaat om een opleiding die werkgerelateerd is (en die je bijvoorbeeld volgt op vraag van je werkgever). Volg je op eigen initiatief een of andere opleiding dan is dat niet het geval.

En onderweg?

Ook een ongeval op de weg van of naar een werkgerelateerde opleiding kan een arbeids(weg)ongeval zijn. Het ongeval moet zich dan wel voordoen op de normale weg naar of van de opleiding. Je mag dan ook geen abnormale omweg maken en al evenmin een abnormaal oponthoud hebben onderweg (doordat je ijvoorbeeld nog uitvoerig boodschappen gaat doen of ergens iets gaat eten en drinken).

Aangeven?

Ben je het slachtoffer van een ongeval bij een opleiding of op de weg daarvan of daarnaar, dan moet je je werkgever verwittigen. Je werkgever moet dan opvolgend aangifte daarvan doen. Ook als je verwondingen niet erg lijken is het belangrijk aangifte te doen. Het kan nu eenmaal gebeuren dat je verwondingen later verergeren of pas later duidelijk worden.

Jan Roodhooft, advocaat