Kan een ongeval tijdens je lunchpauze een arbeidsongeval zijn?

Tijdens je lunchpauze op het werk ga je snel een privéboodschap doen waarbij je onderweg het slachtoffer wordt van een ongeval.  Kan er in dat geval sprake zijn van een arbeidsongeval? En wat als je tijdens de pauze op het werk zelf een ongeval hebt?

Een boodschap doen

Heb je een ongeval op de weg van of naar de plaats waar je gaat lunchen (of je lunch gaat kopen) dan zegt de wet dat het wel degelijk gaat om een arbeidswegongeval.  Iets anders wordt het als je andere boodschappen gaat doen (je gaat bijvoorbeeld kleding kopen).  Heb je op die weg een ongeval, dan is er geen sprake van een arbeidsongeval.

Is er sprake van een combinatie van de twee (je gaat lunchen en je springt bijvoorbeeld ook even binnen in een winkel om bijvoorbeeld avondeten te kopen), dan is er sprake van een arbeidswegongeval als de extra boodschap in tijd en weg niet overheerst op het lunchen.

Je blijft op het werk

Blijf je tijdens je middagpauze op het werk (je eet bijvoorbeeld op je bureau of nuttigt je lunch in het bedrijfsrestaurant) en heb je dan een arbeidsongeval dan heb je goede argumenten om te zeggen dat er sowieso sprake is van een arbeidsongeval. Als je je pauze gebruikt voor een normale tijdsbesteding die past in de uitvoering van de overeenkomst, gaat de rechtspraak er namelijk vanuit dat de gezagsverhouding blijft bestaan.

Ga je integendeel tijdens de pauze persoonlijke activiteiten uitoefenen die niet kunnen beschouwd worden als normale besteding van de rusttijd, dan is er geen sprake van een arbeidsongeval. Denk maar aan het geval dat je individueel zou gaan joggen, zonder dat dit georganiseerd wordt door je werkgever.

Waarom belangrijk?

Indien je ongeval niet als een arbeidsongeval wordt beschouwd, riskeer je minder vergoedingen te ontvangen dan indien dat wel het geval is.  Het is dan ook aangewezen om bij een ongeval tijdens de lunchpauze aan je werkgever sowieso te vragen aangifte te doen bij de arbeidsongevallenverzekeraar.

Jan Roodhooft, advocaat